AvocaturăInițiative

Consultare publică a proiectului „Programul Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii”

By 10 iulie 2019 No Comments

Consultare publică a proiectului „Programul Intern în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul instituției avocaturii”

Uniunea Avocaților din Republica Moldova a remis spre consultare „Programul Intern al avocatului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului”. Astfel, avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoane interesate sunt încurajate să vină cu amendamente și sugestii pentru definitivarea documentului.

Proiectul propus de UAM conține prevederi referitoare la secretul profesional, confidențialitate, măsurile de precauție, riscurile de spălare a banilor, raportarea activităților suspecte, păstrarea datelor etc. „Avocatul întreprinde în permanență acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținînd cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național și internațional. Avocatul va aprecia activitatea clientului său prin prisma abordării bazate pe risc menționate în Criteriile și Factorii privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor, elaborate de către Uniunea Avocaților din Republica Moldova”, se precizează în document.

Pentru eficientizarea procesului de elaborare, UAM a propus și un plan de consultare a Programului:
22 iulie 2019 – termenul limită până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Norme;
24 iulie 2019 – elaborarea unui raport cu propunerile și recomandările primite;
26 iulie 2019 – data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Consiliului Uniunii Avocaților.

Vă încurajăm să veniți cu propuneri și sugestii la proiectul „Programul Intern al avocatului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului”.

Leave a Reply