InițiativeProcuratură și poliție

Constatarea amiabilă a accidentului de autovehicul. Documentul a ajuns, repetat, în Parlament

By 13 februarie 2019 No Comments

Constatarea amiabilă a accidentului de autovehicul. Documentul a ajuns, repetat, în Parlament

Guvernul și-a asumat răspunderea asupra proiectului de lege care prevede procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul. Documentul urmează să fie examinat, repetat, de către Parlament. În luna mai a anului trecut, același document a fost votat de deputați, dar nu a fost promulgat de șeful statului.

Conform documentului, „constatare„ amiabilă a accidentului de autovehicul este o procedură simplificată și benevolă de documentare a accidentului de autovehicul soldat doar cu daune materiale nesemnificative, prin completarea și semnarea de către conducătorii de autovehicule implicați în accident a formularului „Constatare amiabilă de accident”, stabilit de autoritatea de supraveghere, cu recunoașterea vinovăției de către persoana răspunzătoare de producerea accidentului. Ulterior, formularul se prezintă asigurătorului persoanei vinovate împreună cu cererea de despăgubire.

În art. 181 alin. (3) sunt prevăzute condițiile care trebuie îndeplinite în cazul procedurii de constatare amiabilă, și anume:
a) în accident sunt implicate doar două autovehicule;
b) accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative;
c) accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale și/sau cu deteriorarea bunurilor (de exemplu, instalații rutiere, piloni, garduri, clădiri etc.), altele decât autovehiculele implicate în accidentul rutier;
d) proprietarii sau utilizatorii autovehiculelor implicați în accident dețin, la data producerii accidentului rutier, polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” (în cazul autovehiculului aflat în proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate în străinătate), valabile și emise cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul producerii accidentului;
e) există consimțământul ambilor conducători de autovehicule implicați în accident privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă, consensul acestora privind circumstanțele producerii accidentului și daunele vizibile cauzate autovehiculelor implicate, iar persoana răspunzătoare de producerea accidentului își recunoaște vinovăția;
f) conducătorii de autovehicule implicați în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceștia există).

Dacă lipsește cel puțin una dintre condițiile indicate la prezentul alineat, cu excepția condiției de la lit. b), formularul „Constatare amiabilă de accident” completat și semnat de către conducătorii de autovehicule implicați în accident devine nul, iar accidentul rutier urmează a fi documentat de către organele competente.

De menționat că, asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în cazul în care formularul „Constatare amiabilă de accident” este completat în mod ilizibil, este incomplet, conține date contradictorii sau eronate, cu excepția cazului în care asiguratul sau păgubitul au contribuit la înlăturarea erorilor, asigurătorul avîâd posibilitatea să le înlăture.

Autorii proiectului susțin că introducerea procedurii va duce la fluidizarea traficului rutier și asigurarea unui management eficient în domeniul siguranței traficului rutier prin simplificarea procesului de constatare a faptelor, circumstanțelor și a persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul unui accident rutier şi soluţionarea situaţiei fără intervenţia organelor de Poliţie. De asemenea, va contribui la combaterea procedurii birocratice create între solicitanţii de despăgubire, Poliţie şi companiile de asigurări.

Potrivit autorilor, promovarea proiectului a fost condiționată de o multitudine de aspecte, cum ar fi fluidizarea traficului rutier și asigurarea unui management eficient în domeniul siguranțeitraficului rutier prin simplificarea procesului de constatare a faptelor, circumstanțelor și a persoanei vinovate de producerea accidentului rutier și soluționarea situației fără intervenția organelor de Poliție, precum și combaterea procedurii birocratice create între solicitanții de despăgubire, Poliție și companiile de asigurări.

Leave a Reply