Ultimele stiri

Concurs prelungit pentru selectarea unui membru în Colegiul disciplinar al notarilor, din rândul societății civile

By 21 martie 2019 No Comments

Concurs prelungit pentru selectarea unui membru în Colegiul disciplinar al notarilor, din rândul societății civile

Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului pentru selectarea în calitate de membru din rândul societății civile și supleantului acestuia în componența Colegiului disciplinar al notarilor, până la data de 29 martie 2019.

Conform legislației în vigoare, candidatul trebuie să aibă o reputație ireproșabilă, studii superioare în domeniul dreptului și o vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani. De asemenea, acesta nu trebuie să aibă antecedente penale, inclusiv stinse, sau să fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complimentară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs, care va conține:
– cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
– curriculum vitae (CV);
– copia buletinului de identitate;
– copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
– copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
– declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
– scrisoare de motivație;
– scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
– declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Inițial, Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor la data de 7 martie 2019.

Potrivit legislației, Colegiul disciplinar al notarilor format din șapte membri dintre care: un reprezentant desemnat de ministrul justiţiei, doi profesori titulari în materie de drept, trei notari şi un reprezentant al societăţii civile, aleşi prin concurs organizat de Ministerul Justiţiei. Mandatul membrului Colegiului este de patru ani. Acesta poate să-şi exercite împuternicirile cel mult două mandate consecutive.

 

 

Leave a Reply