Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Concurs prelungit pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

By 23 ianuarie 2020 No Comments

Concurs prelungit pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), lit. c) din Legea cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Termenul limită de depunere a dosarelor  pentru participare la concurs – 31 ianuarie 2020.

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept sunt:
– experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani;
– reputație ireproșabilă;
– lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs, care va conține:
– cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
– copia buletinului de identitate;
– curriculum vitae (CV);
– declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
– copia  carnetului de muncă;
– declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– scrisoare de motivație.

De menționat, candidații trebuie să depună declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail.

Leave a Reply