Procuratură și polițieUltimele stiri

Concurs pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile. Care sunt criteriile de selecție

By 28 octombrie 2019 No Comments

Concurs pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile. Care sunt criteriile de selecție

Guvernul Republicii Moldova a anunțat concurs pentru selectarea și numirea unui membru în Consiliul Superior al Procurorilor din rândul societății civile. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 31 octombrie, ora 14:00.

În temeiul art. 69 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură și al deciziei Prim-ministrului nr. 104 din 24 octombrie 2019,  candidatul la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile trebuie să întrunească următoarele cerințe:
a) să aibă studii superioare juridice;
b) să aibă experienţă în domeniul dreptului de cel puţin 3 ani;
c) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă şi să fie o autoritate recunoscută în domeniul său de activitate;
d) să nu fie declarat vinovat de comiterea unei infracţiuni;
e) să nu aibă sancţiuni disciplinare nestinse, în cazul în care a activat anterior în calitate de procuror;
f) să nu exercite o altă activitate remunerată, cu excepția activității didactice, de creaţie, ştiinţifice, sportive și activității în cadrul asociaţiilor obşteşti.

Candidații care doresc să aplice pentru această funcție trebuie să depună, personal sau prin e-mail, dosarul de participare la concurs, care trebuie să conțină:
a) scrisoarea de motivare (cel mult 2 pagini);
b) curriculum vitae;
c) copia buletinului de identitate;
d) copia diplomei (diplomelor) de studii superioare juridice sau a echivalentului acesteia;
e) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 69 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (formă liberă);
f) scrisoarea de recomandare a organizației din care fac parte sau cu care conlucrează ori, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează (opțional).

Evaluarea și selectarea candidaților vor fi efectuate în baza dosarelor depuse. Regulile ce țin de desfășurarea concursului pot fi accesate aici.

Acestea pot fi depuse la Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale, 1,  bir.625, sau la adresa de e-mail: secretariat_comisie_csp@gov.md.

Leave a Reply