AvocaturăUltimele stiri

Concurs de selectare a avocaților, inclusiv avocaţi străini, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cazul „Avia Invest”

By 20 iulie 2020 No Comments

Concurs de selectare a avocaților, inclusiv avocaţi străini, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în cazul „Avia Invest”

Ministerul Justiției anunță organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare – Comisia de selectare), în acțiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei)Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 3 august 2020, ora 09:00.

Datele generale privitoare la cauză se rezumă la următoarele. La 20 mai 2020 Komaksavia Airport Invest Ltd (entitate juridică din Republica Cipru) care deţine 95% din cota parte a SC „Avia Invest” SRL, a înregistrat la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) o cerere în arbitraj împotriva Republicii Moldova pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (o copie a cererii poate fi pusă la dispoziţia participanţilor la concurs sub condiţia respectării confidenţialităţii).

Prin decizia din 25 mai 2020 al arbitrul de urgenţă numit de Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei), a fost respins ca neîntemeiat demersul înaintat de către Komaksavia Airport Invest Ltd cu privire la măsurile de asigurare provizorii. Totodată, în conformitate cu art. 9 (1) al SCC Rules au fost prezentate observaţiile în legătură cu cererea în arbitraj nominalizată şi numit arbitrul din partea Republicii Moldova.

Administrarea cauze are loc prin intermediul SCC Platform, iar audierile în condiţiile actuale de pandemie se vor organiza on-line, ceea ce nu va face necesară prezenţa la Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei).

Data, ora şi locul desfăşurării concursului: 

Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: MD – 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216 pe data de 3 august 2020 ora  10.00. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să  participe la deschiderea ofertelor.  

Cerinţe faţă de candidat:
– La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în arbitraj internațional;

– în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

– este avocat şi dispune de dreptul de a pleda în faţa Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm;

– are experienţă de reprezentare în faţa instituțiilor de arbitraj internaţionale;

– are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;

– să prezinte o declarație pe propria răspundere aferent lipsei afilierii și conflictului de interes cu părţile implicate în litigiu și acționari din cota parte a SC „Avia Invest” SRL;

– să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.

Evaluarea ofertelor.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:
– are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;
– a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă  instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani;
– a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm sau  altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.

Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:
– acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de către Komaksavia Airport Invest Ltd împotriva Republicii Moldova, pendinte în fața Institutului de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei);
– analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm;
– participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova pe cauza sus-numită la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Stockholm;
– formularea, redactarea şi prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
– consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
– informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
– depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.

Lista documentelor pentru participare la concurs o găsiți aici: justice.gov.md

Nu vor fi  admişi să participe la concurs candidaţii:
– care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
– care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
– care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII. 

Leave a Reply