InițiativeJustiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Codul muncii va fi modificat. Ce propun autoritățile

By 20 decembrie 2018 No Comments

Codul muncii va fi modificat. Ce propun autoritățile

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) au venit cu propuneri de modificare a Codului muncii. Modificările propuse se referă la concedierea angajatului, perioada de probă, demisia, contractul individual de muncă, indemnizația de concediu, transferul la o altă muncă etc.

Patronatele propun introducerea în Codul muncii a mecanismelor de soluționare extrajudiciară a conflictelor de muncă, iar constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente să fie stabilită în urma evaluării performanței profesionale. Conform legislației în vigoare, concedierea se stabilește în urma atestării efectuate în modul prevăzut de Guvern.

De asemenea, se propune că, pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 6 luni . În cazul angajării muncitorilor necalificați, perioada de probă se stabileşte ca excepție şi nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. În prezent, pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, acestuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 3 luni. În majoritatea cazurilor, această perioadă nu este suficientă pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului.

CNPM mai propune includerea, în Codul muncii, a posibilității de transfer pe o perioadă determinată a salariatului, cu acordul acestuia, în special în cazurile de deplasare a angajaţilor în interes de serviciu, de detaşare pe o perioadă scurtă sau medie, de cumulare de funcții a salariatului temporar absent, de concedii medicale de lungă durată etc. Potrivit Patronatelor, actualul Cod al muncii nu prevede posibilitatea efectuării unui transfer temporar al salariatului în cadrul întreprinderii (cu acordul scris al părţilor). Această interdicţie creează probleme de suplinire a locurilor temporar libere în întreprindere, singura soluţie fiind angajarea unor persoane noi pe o perioadă determinată sau cumularea de funcții a salariatului temporar absent, fapt ce prezintă un dezavantaj atât pentru angajator, cât şi pentru salariat.

O altă propunere ține de reformularea prevederilor art. 85 alin (4) din Codul muncii, și anume salariatul este în drept să retragă cererea de demisie, doar cu acordul angajatorului. În prezent, alin. (4) al art. 85 prevede că angajatorul nu este în drept să elibereze salariatul care a depus cererea de demisie dacă în timp de 7 zile de la depunerea cererii salariatul retrage (anulează) cererea depusă şi nici o persoană nu este angajată în loc. Termenul de 7 zile prevăzut de Cod reprezintă o perioadă minimă, care stă la dispoziţia angajatorului pentru a selecta şi angaja o altă persoană. Astfel, la retragerea cererii de demisie de către salariat, angajatorul pierde resurse financiare şi umane îndreptate spre angajarea unei persoane noi.

În comentarii, vă rugăm să veniți cu sugestii, propuneri și obiecții la modificările propuse de CNPM și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Leave a Reply