Sistem judecătorescUltimele stiri

Codul administrativ al Republicii Moldova a intrat în vigoare. Unde vor fi contestate hotărârile CSM şi CSP

By 1 aprilie 2019 No Comments

Codul administrativ al Republicii Moldova a intrat în vigoare. Unde vor fi contestate hotărârile CSM şi CSP

Codul administrativ al Republicii Moldova, adoptat la 19 iulie 2018, a intrat în vigoare. Astfel, începând de astăzi, 1 aprilie 2019, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) pot fi contestate la Curtea de Apel Chişinău şi nu la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

De asemenea, curţile de apel vor soluţiona în primă instanţă acţiunile în contencios administrativ împotriva actelor normative, care nu pot fi contestate la Curtea Constituţională. Art. 201 al Codului prevede că, dacă acţiunea Codul stabileşte atribuţiile autorităţilor administrative şi ale instanţelor judecătoreşti la emiterea actelor administrative şi examinarea litigiilor cu privire la acestea de contencios administrativ conţine pretenţii inseparabile de drept administrativ şi de drept civil, acestea se examinează de instanţa de judecată de contencios administrativ. Legislaţia actuală prevede că astfel de litigii sunt de competenţa instanţei de drept comun.

De asemenea, Codul administrativ reglementează şi procedura de examinare în judecată a litigiilor administrative. În acest sens, a fost abrogată Legea contenciosului administrativ. Astfel, Codul prevede doar trei categorii de acte administrative care nu pot fi contestate în instanţa de judecată: actele exclusiv politice ale Parlamentului, ale Preşedintelui Republicii Moldova şi ale Guvernului; actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica externă a Republicii Moldova; şi actele de comandament cu caracter militar.

Potrivit art. 3 al Codului, legislaţia administrativă are scopul asigurării respectării drepturilor şi a libertăţilor persoanelor, ţinându-se cont de interesul public şi de regulile statului de drept. Codul obligă autorităţile publice să acţioneze în conformitate cu legea, să cerceteze din oficiu orice stare de fapt, fără a fi legate de poziţia părţilor implicate, să trateze în mod egal persoanele aflate în situaţii similare, precum şi să acţioneze cu bună credinţă, imparţial şi în termen rezonabil. Art. 31 al Codului impune obligaţia motivării oricărui act administrativ cu caracter individual.

Art. 66 al Codului obligă autoritatea publică să instituie o subdiviziune sau să desemneze o persoană responsabilă de relaţiile cu publicul. De asemenea, art. 67 prevede că şedinţele organelor administrative colegiale sunt, de regulă, publice şi instituie obligaţia generală a autorităţilor publice să asigure condiţiile pentru participarea persoanelor interesate la şedinţele organelor colegiale. Art. 83 prevede că participanţii la procedura administrativă au dreptul de acces la dosarul administrativ.

Codul administrativ are 258 de articole și este structurat în 3 cărți, în care sunt sistematizate toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice.

Leave a Reply