InițiativeJustiție și dezvoltare economică

CNPF iniţiază procedura de elaborare și promovare a proiectul de Lege privind Fondul naţional de garanţie în asigurări

By 4 septembrie 2019 No Comments

CNPF iniţiază procedura de elaborare și promovare a proiectul de Lege privind Fondul naţional de garanţie în asigurări

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) anunță inițierea procedurii de elaborare și promovare a proiectul de Lege privind Fondul naţional de garanţie în asigurări. 

Elaborarea proiectului de Lege privind Fondul național de garanție în asigurări derivă din prevederile art.46 din Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări și are drept scop garantarea drepturilor și intereselor asiguraților – deținători ai polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă, în cazul declanșării procedurii de insolvabilitate a asigurătorilor. Crearea Fondului constituie un imperativ în protecția consumatorilor de servicii financiare și prevede satisfacerea creanțelor de asigurare în cazul riscului incapacității unor asigurători în a-și îndeplini obligațiile.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menționat, CNPF solicită respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 23 septembrie 2019, în format electronic, sau publicate în comentarii la acest articol.

Leave a Reply