Anticorupție și integritateInițiative

CNA vine cu propuneri la proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022

By 13 mai 2019 No Comments

CNA vine cu propuneri la proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022

Centrul Național Anticorupție (CNA) a examinat proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022, elaborat de către Ministerul Justiției, și a venit cu câteva propuneri, printre care crearea unui mecanism eficient de monitorizare a eticii profesionale a sistemului judecătoresc și procuraturii.

„Considerăm imperioasă necesitatea elaborării și promovării unei Strategii de dezvoltare a sectorului justiției, în condițiile în care, la etapa actuală, credibilitatea cetățenilor în instituțiile din domeniul respectiv a scăzut drastic, însă, în formatul prezentat de către autorul proiectului, este dificilă aprecierea unei perceperi echidistante din partea justițiabililor a eficienței acesteia în condițiile unor rezistențe instituționale la schimbările „incomode” pentru unii actori din domeniul justiției”.

Cu referire la Direcția strategică II – „Independența, administrarea, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției”, CNA consideră prioritare măsurile menite să combată corupția din sectorul justiției și să asigure integritatea acestora. Or, anume prezența fenomenului corupției în justiție este principalul și cel mai important factor care duce la scăderea credibilității cetățenilor în sectorul justiției.

„Eventual, ar fi oportună o evaluare a legislației în materie de integritate a sectorului justiției vizavi de corespunderea acestora la standardele internaționale. În condițiile respective, identificarea lacunelor normative cu potențial coruptibil și excluderea acestora din cadrul legislativ, nemijlocit va duce la consolidarea integrității în cadrul sistemului judiciar, precum și va intensifica procesul de dezvoltare a unei culturi a integrității bine consolidate în sistemul judiciar”, se menționează în răspunsul CNA.

De asemenea, CNA susține că Direcția strategică II din proiect urmează să includă și politici de promovare a măsurilor anticorupție și promovare standardelor eticii profesionale. Centrul propune și crearea unui mecanism eficient de monitorizare a eticii profesionale a sistemului judecătoresc și procuraturii, precum și evaluarea într-un mod mai obiectiv a integrității acestora.

CNA consideră oportun ca reprezentarea grafică a mecanismului de monitorizare a Strategiei să fie completată cu o nouă rubrică, care să ofere posibilitatea de monitorizare a implementării acestui document de politici de către reprezentanții societății civile.

Răspunsul integral al CNA, poate fi găsit aici.

Amintim că, Ministerul Justiției a inițiat consultări publice asupra proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anoo 2019-2022.

Leave a Reply