Anticorupție și integritateInițiativeJustiție și dezvoltare economică

CNA: Sancțiunile de până la 2 milioane de lei pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal sunt exagerate

By 5 februarie 2019 One Comment

CNA: Sancțiunile de până la 2 milioane de lei pentru nerespectarea protecției datelor cu caracter personal sunt exagerate

Centrul Național Anticorupție (CNA) nu susține proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal, propus de către un grup de deputați în noiembrie 2018. În avizul instituției se menționează că, odată cu aplicarea noilor prevederi, „Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) va fi investit cu atribuții excesive ce pot afecta procesul de exercitare a activității speciale de investigații/urmărire penală”. Astfel, CNA consideră că trebuie instituit un grup de lucru la nivel național, format din reprezentanții tuturor autorităților publice interesate (organele de drept, instanța de judecată, organele de securitate, societatea civilă etc.), pentru revizuirea proiectului de lege.

Referindu-se la „Articolul 89. Răspunderea administrativă pentru încălcare prevederilor prezentei legi”, CNA susține că sancțiunile pecuniare în mărime de 1-2 milioane de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal, sunt exagerate și nu sunt bine determinate, în ce cazuri urmează a fi aplicate aceste sancțiuni, lăsând loc de multiple interpretări. „Nu este clar ce se are în vedere prin sintagma „2% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior”. […] Nu poate fi dedus cu exactitate ce presupune sau ce venituri vor sta la baza stabilirii cifrei de afacere mondiale, ceea ce acordă reglementării un caracter coruptibil”, se menționează în aviz.

De asemenea, se constată lipsa unor cerințe reglementate clar și limitativ pentru operatori, cum ar fi sancțiunile pecuniare propuse la art.89 – sancțiuni ce nu au o marjă clară de aplicare – „până la 1 milion de lei”. La fel, nu sunt oferite limite clare la aprecierea amenzii, CNPDCP „luând în considerație” anumiți factori expuși la general, ceea ce acordă risc sporit de corupție întregului proiect. O altă obiecție a CNA ține de alin.(10) al art.89 – aplicarea sancțiunii pecuniare pentru întârzierea furnizării informațiilor/datelor solicitate de către CNPDCP, până la 50 mii lei pentru fiecare zi de întârziere. „Atenționăm că această normă, la fel, comportă un caracter ambiguu și vulonerabil la acte de corupție, întrucât admite aplicarea preferențială a sancțiunii, factorul decisiv fiind „continuitatea încălcărilor” stabilită de angajatul CNPDCP”, se argumentează în aviz.

Astfel, CNA recomandă reformularea art.89, în mod special, revizuirea sancțiunilor pecuniare exagerate, astfel încât să corespundă realității social-economice a Republicii Moldova.

Amintim că, la sfârșitul lunii noiembrie, în Parlament a fost înregistrat proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal, care a stârnit critici din partea societății civile și mass-media. Documentul urmează să fie examinat în lectura a doua.

Cum credeți, cât de justificate sunt amenzile propuse de CNPDCP?

One Comment

  • Vlad Bercu Vlad Bercu spune:

    În toată Uniunea Europeană e ok ca Autoritatea de Supraveghere să aibă asemenea atribuții, și nu vorbim de 2 milioane de lei, ci de 40 de milioane și 80 de milioane (+-), iar la noi CNA a făcut o gândire și a zis „hai să fim serioși, lăsați protecția datelor, că oricum se știe că la noi primii care ar trebui să respecte aceste date sunt instituțiile statului – dar de unde, că noi pierdem la CEDO în stânga și în dreapta în ce privește imixtiunea în viața privată (ce btw oricum vizează prelucrarea neautorizată)” – cam asta cred că s-au gândit.

Leave a Reply