Anticorupție și integritateUltimele stiri

CNA anunţă concurs public pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct. Care sunt cerințele față de candidați

By 3 septembrie 2019 No Comments

CNA anunţă concurs public pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct. Care sunt cerințele față de candidați

Centrul Național Anticorupție anunță concurs pentru ocuparea funcţiei de director-adjunct.

Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei, să aibă capacitate deplină de exerciţiu,studii superioare juridice, o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani, să se bucure de o reputaţie ireproşabilă, să nu fie, în ultimii 2 ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic, să nu aibă antecedente penale şi să cunoască limba română. De asemenea, candidaţii pentru funcţia de director adjunct trebuie să fie apţi, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor.

Conform Regulamentului de desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților la funcția de director adjunct al CNA, directorul adjunct este selectat de către o comisie, formată din: Președintele Comisiei, trei reprezentanți din cadrul Centrului, un reprezentant al mediului academic selectat de către directorul Centrului și secretarul Comisiei. Comisia de concurs are următoarele atribuții:
a) examinează dosarele candidaților și aprobă lista celor admiși la concurs;
b) solicită de la CNA și de la SIS certificat de cazier privind integritatea profesională și de la Autoritatea Națională de Integritate informația privind stările de incompatibilitate nesoluționate și a conflictelor de interese sancționate;
c) stabilește locul, data și ora desfășurării interviului;
d) elaborează lista întrebărilor de bază pentru interviu și asigură confidențialitatea acestora;
e) realizează desfașurarea interviului;
f) apreciază prestația candidaților și întocmește lista candidaților care au promovat concursul.

Mai multe detalii despre cerinţele funcţiei şi desfăşurarea concursului le găsiţi în Regulamentul de desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților la funcția de director adjunct al CNA.

Leave a Reply