Justiție și dezvoltare economicăZiarul de Gardă

Cine sunt cei doi candidați care aspiră la fotoliul de director al Institutului Național de Justiție

By 18 februarie 2020 No Comments

Cine sunt cei doi candidați care aspiră la fotoliul de director al Institutului Național de Justiție

Consiliul Institutului Național al Justiției (INJ) urmează să aleagă directorul instituției în baza a doar două cereri înscrise în concurs. Ziarul de Gardă a aflat că la fotoliul de director al INJ aspiră doar două persoane, numele cărora nu ne-a fost însă oferit de serviciul de presă al instituției. Surse ale ZdG ne-au comunicat însă că unul dintre participanții la concurs este Diana Scobioală, care vrea să câștige un nou mandat în fruntea instituției, în timp ce cel de-al doilea candidat este Valentin Roșca.

Potrivit Regulamentului de concurs, dosarul candidaților trebuie să conține copii ale actelor de studii, CV-ul, o scrisoare de motivare, un concept de dezvoltare instituțională a INJ, dar și proiectului planului de acțiuni de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Concursul pentru funcția de director al INJ constă din trei etape, astfel încât, după depunerea dosarului, într-un termen de 5 zile, Consiliul INJ trebuie să se întrunească în ședință pentru a examina dosarele candidaților. Sursele ale ZdG ne-au comunicat că această ședință este planificată pentru ziua de luni, 17 februarie, și că membrii Consiliului urmează să decidă în privința admiterii sau neadmiterii în concurs a celor doi candidați. Ulterior, candidații urmează să treacă de proba interviului.

Diana Scobioală, fiica fostei judecătoare de la Curtea Supremă de Justiție, Iulia Sârcu, a exercitat funcția de director al INJ începând cu 2015. Mai mulţi reprezentanţi ai sistemului judecătoresc s-au arătat surprinşi de faptul că Scobioală a câștigat în 2015 concursul pentru funcția de director al INJ, mulţi punând-o pe seama relaţiilor pe care mama sa le are în sistemul judecătoresc, dar şi relaţiilor amicale pe care le-ar avea cu fostul preşedinte al CSJ, Mihai Poalelungi.

Potrivit CV-ul, Diana Scobioală are studii în drept, la Universitatea de Stat și studii postdoctorat la Academia de Științe a Moldovei. Aceasta este conferențiar universitar și formator la INJ, iar din 2012, îndeplinește și funcția de coordonator naţional al Programului HELP al Consiliului Europei, un program pentru formarea juriştilor.

Cel de-al doilea candidat, Valentin Roșca, este doctor în drept, lector universitar și formator INJ.

Directorul INJ are următoarele atribuţii principale:

 • reprezintă Institutul în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
 • asigură activitatea organizatorică a Consiliului și îndeplinirea hotărârilor Consiliului;
 • numeşte în funcţie formatorii după aprobarea de către Consiliu a rezultatelor concursului pentru suplinirea acestor posturi;
 • asigură elaborarea Regulamentului de ordine interioară al Institutului şi a altor acte necesare pentru buna funcţionare a Institutului;
 • emite ordine de înmatriculare, promovare şi exmatriculare a audienţilor cursurilor de formare iniţială;
 • asigură elaborarea şi îndeplinirea planurilor de formare;
 • organizează şi implementează sistemul de management financiar şi de control intern, poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Institutului şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
 • asigură elaborarea proiectului de buget al Institutului şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
 • asigură elaborarea raportului anual de activitate a Institutului şi îl prezintă Consiliului pentru aprobare;
 • numeşte şi eliberează din funcţie personalul administrativ şi auxiliar al Institutului;
 • încheie acorduri/memorandumuri, autorizate de Consiliu, de cooperare cu instituţii similare de peste hotare şi de contribuţie a donatorilor, întreţine relaţii cu organismele internaţionale în problemele ce ţin de competenţa Institutului, cu aprobarea ulterioară de Consiliu.

Leave a Reply