Sistem judecătorescUltimele stiri

Cine și cum poate sesiza Inspecția judiciară? Ce prevede Ghidul adoptat de către CSM

By 29 ianuarie 2019 No Comments

Cine și cum poate sesiza Inspecția judiciară? Ce prevede Ghidul adoptat de către CSM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat un Ghid de orientare pentru sesizarea Inspecției judiciare, care are scopul de a informa justițiabilii despre obiectul sesizării, rolul, competența și atribuțiile Inspecției judiciare, de a preveni abaterile în activitatea judecătorilor și de a reduce la minim depunerea sesizărilor nejustificate.

Conform Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția judiciară este organ specializat din cadrul CSM, alcătuit din 7 inspectori-judecători cu o durată a mandatului de inspector-judecător de 6 ani. Inspectorul-judecător poate fi numit doar pentru un singur mandat. Inspecţia judiciară este condusă de un inspector-judecător principal, desemnat de CSM, pe durata mandatului, din rândul inspectorilor-judecători.

Competențele Inspecției judiciare:

– verifică activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti la înfăptuirea justiţiei;
– examinează petiţiile cetăţenilor în probleme ce ţin de etica judiciară, adresate CSM, solicitând în mod obligatoriu explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie;
– verifică sesizările privind faptele care pot constitui abateri disciplinare;
– verifică demersurile care au ca obiect acordul CSM privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
studiază temeiurile respingerii de către Preşedintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturii propuse de CSM pentru numirea în funcţia de judecător sau pentru numirea în funcţia de vicepreşedinte ori de preşedinte al instanţei judecătoreşti, cu prezentarea unei note informative CSM.

Persoanele care pot sesiza Inspecția judiciară

Potrivit art. 19 alin. (1), (2) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (1) sesizarea privind faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de judecători poate fi înaintată de:
– persoana ale cărei drepturi au fost încălcate ca urmare a faptei comise de judecător sau o altă persoană care poate invoca un interes legitim;
– membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
– Colegiul de evaluare a performanţelor, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) al Legii nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor;
– Inspecţia judiciară, prin autosesizare în urma controalelor efectuate în condiţiile prevăzute de art. 72 al Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi în cazul recepţionării raportului privind rezultatele evaluării integrităţii instituţionale, întocmit de către Centrul Naţional Anticorupţie.

Astfel, sesizarea poate fi adresează CSM şi, indiferent de destinatarul acesteia (preşedinte, membru al Consiliului etc.), după examinarea conţinutului, se înaintează Inspecţiei judiciare. În cazul în care sesizarea vizează aspecte ce țin de competenţa Inspecţiei judiciare, ar fi util ca titularul sesizării să facă această precizare sau să se adreseze direct Inspecţiei judiciare.

Forma sesizării

Legea nu prevede un tipizat sau formular pentru cazul în care o persoană doreşte să se adreseze CSM cu privire la unele aspecte din activitatea instanţelor sau a judecătorilor. Însă, chiar şi în aceste condiţii, sesizările în conţinutul lor trebuie să se refere clar şi concret la aspectele pe care le consideră că se impun a fi făcute cunoscute CSM.

De asemenea, sesizările trebuie să respecte, în modul de adresare, drepturile şi libertăţilor celorlalte persoane, să nu conțină expresii insultătoare, jignitoare etc. Aceasta reprezintă de fapt o îndatorire fundamentală a oricărui cetăţean.

Sesizările trebuie, în mod obligatoriu, să conţină datele de identificare ale persoanei care o formulează (nume, prenume, adresa completă etc.), semnătura acesteia. Datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, adresa completă) trebuie să fie indicate și în sesizarea exprimată prin e-mail, pe una din adresele de contact ale CSM, cu semnătura digitală respectivă.

Potrivit art. 20 din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, sesizarea cu privire la faptele judecătorului care pot constitui abateri disciplinare trebuie să conţină:
a) datele de identitate şi informaţia de contact ale autorului sesizării;
b) numele judecătorului la care se face referire în sesizare;
c) data şi locul unde au fost comise faptele descrise în sesizare;
d) descrierea succintă a faptelor ce ar putea constitui abateri disciplinare;
e) indicarea, după caz, a probelor care confirmă fapta invocată sau indicarea persoanelor care ar putea confirma cele relatate de autorul sesizării, dacă acestea există la momentul depunerii sesizării;
f) data şi semnătura autorului sesizării.

Cine efectuează verificările, care este procedura de întocmire și comunicare a rezultatelor verificărilor, dar și de contestare a hotărârilor adoptate, vedeți în Ghidul de orientare pentru sesizarea Inspecției judiciare.

Leave a Reply