InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Certificarea faptelor de stare civilă în stânga Nistrului și municipiul Bender. Ce propun autoritățile

By 22 februarie 2019 No Comments

Certificarea faptelor de stare civilă în stânga Nistrului și municipiul Bender. Ce propun autoritățile

Ministerul Justiției propune instituirea unui mecanism legal de certificare a faptelor de stare civilă, care s-au produs și s-au consemnat în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, mecanism care se va realiza în baza principiului supremației legii și a principiilor fundamentale de reglementare a relațiilor familiale consfințite de Codul familiei al Republicii Moldova. Responsabili de prestarea serviciilor vor fi subdiviziunile specializate ale Agenției Servicii Publice, care vor fi asistate în exercitarea unora dintre atribuții de experţii grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă şi documentarea populaţiei.

Astfel, vor putea fi supuse certificării următoarele fapte de stare civilă: nașterea persoanei, decesul, adopția, stabilirea paternității, fapte de stare civilă, consemnate cu constituirea dosarelor de stare civilă de către structurile de stare civilă din stânga Nistrului și municipiul Bender (faptul nașterii și faptul decesului consemnate în procedura consemnării ulterioare; faptul schimbării numelui şi/sau a prenumelui în documentele de stare civilă; modificarea, reconstituirea și anularea actelor de stare civilă).

Conform proiectului Instrucțiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse și consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiului Bender, certificarea faptelor de stare civilă se va realiza în baza înscrisurilor de stare civilă eliberate de structurile de stare civilă din stânga Nistrului și municipiul Bender. Prin noțiunea de „structuri de stare civilă din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender” se va  înțelege, în exclusivitate, primăriile (care au o competență limitată la următoarele fapte de stare civilă – naștere, deces și căsătorie) și serviciile de stare civilă (numite și „отделы ЗАГС” (отделы записи актов гражданского состояния)) din localitățile din regiunea transnistreană.

Alternativ acestor înscrisuri, faptele de naștere și deces  vor putea fi înregistrate în registrele de stare civilă naționale și în baza certificatelor medicale constatatoare, eliberate de instituțiile medicale din această zonă. Astfel, se va institui o excepție de la formularul tipizat, unic pe întreg teritoriul țării, a certificatului medical constatator al nașterii/decesului aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu alte instituții responsabile.

Potrivit autorilor, excepția se impune a fi prevăzută din considerente legate de protecția drepturilor omului, or, cetățeanului Republicii Moldova care locuiește în regiunea transnistreană nu i se poate imputa existența unor circumstanțe obiective, care exced posibilitățile acestuia de a le influența, și care au dus la imposibilitatea perfectării certificatului medical de model tipizat, astfel încât acesta să fie obligat să recurgă la recunoașterea faptului nașterii/decesului pe cale judecătorească (procedură ce implică o perioadă mai mare de timp pentru soluționare și care, implicit, nu presupune altă metodă de constatare a faptelor decât prin examinarea certificatelor medicale constatatoare a nașterii întocmite în regiunea transnistreană și a declarațiilor persoanelor).

Documentul a fost remis Guvernului spre examinare și aprobare.

Leave a Reply