Inițiative

Ce spun patronatele despre modificările legislative ce țin de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă

By 15 mai 2019 No Comments

Ce spun patronatele despre modificările legislative ce țin de indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) susține efortul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care la inițiativa mediului de afaceri a inițiat modificări în legislație în vederea preluării de la angajatori a obligației de evidență, calcul și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

În acest context Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect ce vizează modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern care se referă la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru protezare ortopedică.

Această inițiativă a fost posibilă datorită efortului depus de Direcția executivă a Confederației pentru debirocratizarea și excluderea funcțiilor improprii angajatorilor, dar și a creării Registrului electronic de evidență a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă menționate mai sus.

Totuși, proiectul conține și unele neconcordanțe, susțin patronatele:

– Prezentarea aceleiași informații către două organe – Serviciul Fiscal de Stat și Casa Teritorială de Asigurări Sociale, date ce se conține în raportul IRM 19;

– Angajatorul trebuie să aibă acces la baza de date pentru a exclude situațiile când Casa Teritorială de Asigurări Sociale va achita indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă din prima zi (pentru îngrijirea copilului bolnav, în cazul HIV/SIDA, tuberculozei, bolilor oncologice și hepatite). Tot la acest compartiment considerăm că este necesar de exclus informația pe suport de hârtie, pentru care optăm de mai mult timp;

– Atribuțiile extinse ale prestatorului de asistență medicală prin care anume el decide temeinicia motivelor de acordare a indemnizației unui alt membru al familiei  în cazul îngrijirii copilului bolnav (bunic, bunică etc.). În opinia CNPM, prestatorul de servicii trebuie să procedeze cum consideră părinții copilului, or păstrarea în cîmpul muncii a persoanelor apte de muncă este în beneficiul atât al familiei, cât și al economiei per ansamblu.

Leave a Reply