InițiativeJustiție și dezvoltare economicăSistem judecătoresc

Ce s-a discutat la prima ședință a Grupului de lucru privind reforma justiției

By 20 noiembrie 2019 No Comments

Ce s-a discutat la prima ședință a Grupului de lucru privind reforma justiției

Ministerul Justiției a demarat procesul de ajustare a conceptului de reformă al Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR). Acest obiectiv a fost trasat în Programul de activitate al Guvernului.

În scopul asigurării unui proces incluziv, în cadrul Ministerului Justiției a fost creat un grup de lucru, format din judecători, avocați, reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare și mediului academic.

În cadrul primei ședințe a grupului de lucru, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a subliniat principalele modificări care urmează a fi operate în cadrul legislativ care reglementează sistemul judecătoresc, precum și esența recomandărilor formulate de către Comisia de la Veneția și ODIHR. La fel, și reprezentanții corpului de judecători au evidențiat unele deficiențe existente în sistem.

La final, membrii grupului de lucru au decis să formuleze propuneri concrete de intervenție în cadrul legislativ care vor fi analizate la următoarea ședință.

Vă invităm să veniți cu propuneri și recomandări asupra conceptului de reformă al Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor.

Leave a Reply