Freedom House

Ce probleme au fost depistate în penitenciarele din Republica Moldova?

By 13 decembrie 2018 No Comments

Ce probleme au fost depistate în penitenciarele din Republica Moldova?

Republica Moldova ar trebui să ia măsuri concrete pentru a eradica ierarhiile informale formate în rândurile deținuților din penitenciare, care îi expun pe deținuți la intimidare și la violență. Aceasta este recomandarea comitetului împotriva torturii al Consiliului Europei (CPT), care a elaborat un nou raport în urma vizitei întreprinse în Republica Moldova în perioada 5-11 iunie curent, scrie ZdG.

CPT a vizitat Republica Moldova pentru a evalua progresele înregistrate în punerea în aplicare a recomandărilor anterioare privind situația în penitenciare, în special problema persistentă a structurilor informale din cadrul închisorilor și problemele aferente, precum și condițiile de detenție.

Autoritățile centrale și locale întâlnite de delegația CPT au recunoscut că sistemul ierarhiilor informale în rândul deținuților încă există.

CPT precizează că la închisoarea de la Goian pentru minori, s-au întreprins eforturi deosebite pentru a dezvolta relații pozitive între personal și minori și pentru a se asigura că nici un prizonier nu este în măsură să-și exercite puterea asupra altor deținuți. Cu toate acestea, vizita a scos în evidență faptul că, la închisorile Chișinău și Soroca, cauzele profunde ale problemei au fost departe de a fi abordate și că aceste instituții încă nu au reușit în mare măsură să ofere cea mai elementară cerință a prizonierilor: un mediu sigur. Au continuat să existe acte de violență între deținuți, intimidare și exploatare, care au fost un rezultat direct al existenței unor structuri informale de putere printre deținuți.

În concluzie, CPT își exprimă îngrijorarea că, ca o rămășiță din trecutul sovietic, fenomenul unei ierarhii informale a prizonierilor în sistemul penitenciar din Moldova a înflorit într-o întreprindere criminală orientată spre profit. În plus, nu este evident că autoritățile relevante conștientizează pe deplin amploarea problemei și nici nu par să fie conștienți de consecințele grave pe care ierarhiile informale printre deținuți le-ar putea avea asupra întregului sistem penitenciar și chiar asupra societății în ansamblu.
În opinia CPT, este timpul ca autoritățile să întreprindă acțiuni concrete în tot sistemul penitenciar pentru a garanta securitatea și siguranța prizonierilor. În special, acest lucru va necesita eliminarea ierarhiei informale printre prizonieri pentru a menține ordinea în penitenciare, punerea în aplicare a unui sistem de distribuție și clasificare adecvată a deținuților, instituirea unui sistem eficient de recrutare și instruire a personalului din penitenciare și asigurarea supravegherii personalului în zonele de detenție.

În ceea ce privește condițiile de detenție, recunoscând eforturile autorităților de a îmbunătăți condițiile de trai ale deținuților la închisorile Chișinău și Soroca, CPT observă că un număr considerabil de deținuți din aceste unități au continuat să fie ținuți în condiții care ar putea fi ușor considerate inumane și degradante.

Leave a Reply