Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Ce pași trebuie să urmați pentru a înregistra o organizație necomercială

By 18 august 2020 No Comments

Ce pași trebuie să urmați pentru a înregistra o organizație necomercială

Juristul Media-Azi a răspuns la întrebarea: „Redacția noastră intenționează să înființeze o asociație obștească a jurnaliștilor. Având în vedere recenta adoptare a legii ONG-urilor, care este procedura pe care trebuie să o parcurgem pentru a înregistra organizația?”.

Potrivit lui, începând cu 27 august 2020[1], data la care va intra în vigoare Legea cu privire la organizațiile necomerciale, înregistrarea unei asociații obștești se va efectua în conformitate cu prevederile respectivului act normativ.

Prin urmare, iată care vor fi pașii necesari de parcurs pentru a înregistra o asociație:

1. Alegeți o denumire și verificați dacă aceasta este disponibilă

Gândiți-vă la o denumire sub care asociația își va desfășura activitatea și care va permite deosebirea organizației de alte entități. Aceasta trebuie să conțină forma juridică de organizare, urmată de denumirea propriu-zisă[2], spre exemplu: „Asociația Obștească pentru Mass-Media”.

Menționăm că, spre deosebire de persoanele juridice cu scop lucrativ, organizațiile necomerciale pot să includă gratuit în denumire cuvintele „Moldova”, „Republica Moldova”, denumirile unităților administrativ-teritoriale, precum și denumirile istorice ale acestora[3].

Ulterior alegerii denumirii, unul dintre fondatori trebuie să adreseze Agenției Servicii Publice (ASP) o cerere prin care să solicite verificarea disponibilității denumirii[4].

În acest sens, legea recent adoptată prevede posibilitatea înaintării unei astfel de cereri prin poșta electronică. Totuși, deocamdată, ASP nu prestează acest serviciu în formă electronică, urmând să implementeze un mecanism în acest sens. Până atunci, solicitarea de verificare a disponibilității denumirii poate fi înaintată la ASP în persoană (adresa: str. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău).

Potrivit legii, ulterior recepționării cererii, autoritatea este obligată să ofere un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care acesta este pozitiv, fondatorul are dreptul să solicite printr-o altă cerere rezervarea denumirii asociației pe un termen de 6 luni. Menționăm că, spre deosebire de cadrul legal preexistent, legea nouă prevede că pentru această operațiune nu se percepe nicio taxă.

2. Aprobați statutul organizației

O asociație obștească se constituie printr-un act numit statut. Acesta se aprobă atunci când fondatorii se întrunesc în cadrul unei ședințe și votează pentru crearea entității juridice.
Conținutul statutului trebuie să reflecte următoarele:

 • forma juridică de organizare – asociație obștească;

 • denumirea confirmată drept disponibilă;

 • scopurile pentru care se constituie;

 • procedura de constituire, reorganizare și încetare a activității;

 • organele de conducere și de control, modul de numire, competența și durata mandatului acestora;

 • modul de numire a administratorului;

 • modalitatea prin care va asigura transparența activității sale;

 • condițiile și procedura de primire a noilor membri și de încetare a calității de membru;

 • drepturile și obligațiile membrilor;

 • procedura și termenele de convocare a adunării generale a membrilor.

3. Depuneți actele pentru înregistrare

 În termen de 3 luni de la data aprobării statutului, depuneți la ASP următoarele documente:

 • cererea-model de înregistrare (aceasta se semnează de către persoana împuternicită prin procesul-verbal al ședinței de constituire sau prin decizia de constituire a asociației);

 • statutul asociației obștești, semnat de către fondatori, în două exemplare;

 • procesul-verbal al ședinței de constituire sau decizia de constituire;

 • înscrisul eliberat de către ASP, prin care se confirmă disponibilitatea denumirii organizației;

 • lista fondatorilor, cu indicarea numelui, prenumelui, a numărului de identificare personal (IDNP), a datei nașterii, a domiciliului, a cetățeniei fiecăruia, în cazul persoanelor fizice, sau cu indicarea denumirii, a sediului, a numărului de identificare de stat (IDNO) și a documentului care confirmă împuternicirile de reprezentare, în cazul persoanelor juridice;

 • documentul care adeverește stabilirea sediului.

4. Așteptați un răspuns de la ASP

În termen de 15 zile de la primirea documentelor pe care le-ați depus, autoritatea este obligată să adopte o decizie fie de înregistrare, fie de refuz[5]. Totodată, în situația în care ASP constată existența unor lipsuri în documentele depuse, autoritatea este obligată să solicite, în termen de 15 zile, înlăturarea acestora. Astfel, după remedierea carențelor semnalate, decizia urmează să fie adoptată în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor ajustate[6].

Important! Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale nu se vor percepe taxe.

Leave a Reply