InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Ce amendamente propun Sindicatele la proiectele de Legi privind bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020

By 27 noiembrie 2019 No Comments

Ce amendamente propun Sindicatele la proiectele de Legi privind bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020

Membrii Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au venit cu mai multe amendamente la proiectele de Legi privind bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020.

Astfel, CNSM consideră necesar ca la definitivarea proiectului să se țină cont de:
1. La efectuarea majorărilor preconizate pentru diferite tipuri de indemnizații și prestații sociale să fie utilizat un principiu unic de indexare – rata inflației, deoarece acest principiu nu se respectă. În contextul celor expuse la art. 5 și art. 6, considerăm că contribuția de asigurări sociale de stat achitată de persoanele asigurate pe bază de contract individual cu CNAS, achitată sub formă de taxă fixă, este majorată exagerat până la 10.740 de lei și corespunzător până la 2.736 de lei. Acest fapt nu va stimula realizarea acestui tip de asigurare, inclusiv care are ca obiectiv reducerea „salariilor în plic”. Concomitent, este inacceptabil faptul că această asigurare oferă persoanei doar dreptul pentru pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces. Mai mult decât atât, această asigurare oferă doar stagiul necesar, dar nu este luată în considerare la stabilirea venitului din care se calculează pensia.
2. Cu toate că proiectul prevede finanțarea unor măsuri de protecție socială care sunt în proces de discuție și adoptare în Parlamentul Republicii Moldova, nu se regăsește finanțarea indexării prestaţiilor de asigurări sociale din 1 octombrie a anului 2020 și garantarea de către stat pe un termen de minimum 5 ani, primirea pensiei pentru limita de vârstă în cazul decesului prematur al beneficiarului de acest tip de pensie de către soțul (ia) supraviețuitor.
3. Este necesar să fie prevăzute mijloace financiare pentru susținerea familiilor cu copii. Astfel, propunem ca indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate să fie indexată de la 640 de lei la 670 de lei (640 x 4,8%). Totodată, considerăm necesar de a prevedea resurse financiare pentru indexarea la rata inflației a indemnizațiilor lunare pentru creşterea copilului pentru persoanele asigurate.
4. La art. 19 este necesar de a prevedea mijloace financiare pentru a majora indemnizația pentru deces de la 1.100 de lei la 1.600 de lei, avându-se în vedere faptul că aceasta nu a fost schimbată din anul 2013, iar indicele prețurilor de consum în perioada ianuarie 2013 – octombrie 2019 a constituit 46,73%.

În același timp, Sindicatele consideră binevenit faptul că în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 este prevăzută finanțarea unor măsuri ce au ca scop îmbunătățirea nivelului de protecție socială a populației, precum comasarea perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă în conformitate cu stagiul realizat după realizarea dreptului la pensie, majorarea pensiilor pentru dizabilitate, majorarea cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 lei la 500 de lei, stabilirea alocației pentru achitarea energiei electrice a câte 50 lei pentru pensionarii care au pensii mai mici decît 1.500 de lei.

Proiectele de Legi privind bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 urmează să fie discutate în cadrul ședinței de astăzi a Executivului.

Leave a Reply