Anticorupție și integritateInițiative

Ce acțiuni vor întreprinde autoritățile pentru combaterea fenomenului corupției

By 5 august 2019 No Comments

Ce acțiuni vor întreprinde autoritățile pentru combaterea fenomenului corupției

Cancelaria de Stat a inițiat consultările publice asupra Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. Documentul conține acțiuni ce vizează sectorul justiției, dar și acțiuni privind combaterea corupției.

Astfel, autoritățile își propun să combată fenomenul corupției prin următoarele acțiuni:

  1. Perfecționarea mecanismului de control al averilor și intereselor, astfel încât să:
    – excludă practicile de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii sau de la persoane care nu pot justifica proveniența;
    – asigure verificarea prioritară a declarațiilor cu risc sporit, prin introducerea unui registru automatizat de identificare a riscurilor;
    – elimine obligativitatea emiterii certificatelor de integritate pentru candidații electorali;
  2. Asigurarea investigării eficiente a cazurilor de corupție, în special a celor de nivel înalt, prin stabilirea competenței materiale a Procuraturii anticorupție la investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupție; clarificarea rolului și competențelor actuale ale CNA;
  3. Elaborarea proiectului de Lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
  4. Perfecționarea cadrului legislativ ce reglementează regimurile măsurilor asiguratorii, confiscării speciale și confiscării extinse.

Acțiunile ce se referă la justiție, le găsiți aici, dar și în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii.

Leave a Reply