Anticorupție și integritateInițiative

Câte milioane a cheltuit ANI în 2018 și pentru ce? Cum apreciați activitatea ANI

By 7 martie 2019 No Comments

Câte milioane a cheltuit ANI în 2018 și pentru ce?
Cum apreciați activitatea ANI

Anul trecut, pentru Autoritatea Națională de Integritate (ANI) au fost alocate, inițial, 5,57 de milioane de lei. Ulterior, la rectificarea bugetului anual din luna iunie 2018, Autorităţii i-au fost alocate mijloace financiare suplimentare în sumă de 12,47 milioane de lei, de două ori mai mult decât bugetul inițial.

Astfel, bugetul majorat al ANI a constituit circa 18 milioane de lei, dintre care:
– 8,36 milioane de lei au fost destinate fondului de salariu;
– 9,69 milioane de lei au fost acordate pentru achiziții de bunuri şi servicii.

Potrivit Raportului de activitate al ANI pentru 2018, Pe perioada de referință, au fost cheltuite mijloace financiare alocate de la Bugetul de Stat în sumă de 6,63 milioane de lei (ce constituie 36,7 % din bugetul alocat pentru anual 2018), dintre care:
– cheltuielile fondului salarial: 4 milioane de lei;
– cheltuieli de deplasare peste hotare – 59,3 mii lei;
– cheltuieli privind achiziționare de bunuri și servicii – 2,52 milioane de lei.

În anul 2019 ANI își propune majorarea numărului de controale, dezvoltarea bazei metodologice de specialitate, definitivarea cadrului normativ intern ce reglementează activitatea instituției. Alte priorități țin de ajustarea, mentenanța, administrarea şi dezvoltarea sistemului ”e-Integritate” și înlăturarea deficiențelor depistate în acest sistem, asigurarea organizării unui proces sistematic şi planificat de perfecționare profesională continuă a inspectorilor de integritate și a funcționarilor publici ai aparatului autorității și elaborarea unui program de dezvoltare profesională a funcționarilor publici ai ANI, amplificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile similare de peste hotare.

Totodată, instituția planifică introducerea unor standarde de exigență și eficiență în activitatea ce o desfășoară inspectorii de integritate, prin stabilirea unor practici de specialitate la nivel de control, cât și la cel de examinare a dosarelor în instanțele de judecată.

Reamintim că, până la 31 martie curent, subiecții declarării prevăzuți în art. 3 din Legea privind declararea averii și a intereselor personale sunt obligați să depună declarațiile anuale de avere și interese personale.

Cât de eficientă a fost activitatea ANI în 2018?
Ce măsuri trebuie întreprinse pentru eficientizarea activității ANI?

Leave a Reply