Sistem judecătorescUltimele stiri

Cartea Albă a Bunei Guvernări. Ce recomandă experții la capitolul Justiție

By 22 iulie 2019 2 Comments

Cartea Albă a Bunei Guvernări. Ce recomandă experții la capitolul Justiție

Modificarea Constituției pentru consolidarea independenței sistemului judecătoresc, reformarea Curții Supreme de Justiție (CSJ) prin revizuirea competențelor și a numărului judecătorilor CSJ, asigurarea reprezentativității, transparenței și responsabilității Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt doar câteva dintre propunerile care se regăsesc în Cartea Albă a Bunei Guvernări la capitolul justiție. Documentul a fost elaborat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Expert-Grup și Institutul pentru Politici și Reforme Europene și prezintă o sinteză succintă a principalelor recomandări de politici și reforme pentru următoarele 12 luni în mai multe domenii, printre care: justiție, anticorupție, drepturile Omului, societate civilă.

Astfel, experții propune modificarea Constituției pentru consolidarea independenței sistemului judecătoresc prin:
– inițierea și adoptarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției în vederea anulării termenului inițial de numire a judecătorilor pe cinci ani, uniformizarea modului de numire a judecătorilor din instanțele judecătorești de toate nivelurile și modificarea componenței CSM prin excluderea Procurorului General și al Președintelui CSJ ca membri de drept;
– elaborarea cadrului legal conex pentru implementarea modificărilor Constituționale.

O altă recomandare ține de reformarea CSJ prin revizuirea competențelor și a numărului judecătorilor CSJ în vederea asigurării rolului de instanță veridică de casație, cu accent pe unificarea practicii judecătorești. Realizarea acestui scop inevitabil presupune reducerea numărului judecătorilor Curții. Având în vedere practica problematică din ultimii 5-6 ani de numire și promovare a judecătorilor, inclusiv la CSJ, experții recomandă instituirea unui mecanism ad-hoc de numire a noii componențe a CSJ, prin concurs public deschis tuturor judecătorilor eligibili din țară și oferirea posibilității de transfer, cu menținerea nivelului de remunerare, judecătorilor actuali ai CSJ care nu vor pleda pentru a rămâne la CSJ. Organul ce va selecta judecătorii urmează a fi unul reprezentativ, compus din foști judecători cu reputație ireproșabilă, reprezentanți ai societății civile, Parlament, Guvern și experți străini cu reputație ireproșabilă. Criteriile principale de selecție a judecătorilor CSJ reformate ar trebui să fie integritatea, profesionalismul și capacitățile de a se opune influențelor necorespunzătoare.

De asemenea, se recomandă asigurarea reprezentativității, transparenței și responsabilității CSM prin:
– prevederea expresă în Lega cu privire la CSM a numărului de judecători aleși din partea fiecărui nivel de instanțe, pentru a asigura o reprezentarea proporțională veritabilă a sistemului judecătoresc. Se propune ca din cei șase judecător trei să fie din judecătorii, doi – din curțile de apel și unul de la CSJ. Legea ar trebuie să prevadă și modul de alegere a membrilor supleanți;
– prevederea expresă în Legea cu privire la CSM a unui mecanism transparent de alegere a membrilor CSM, cu prevederea unor termene clare pentru anunțarea concursului, documentele ce urmează a fi prezentate de candidați, publicarea din timp a acestora și interzicerea nominalizării candidaților de către colective;
– excluderea din Legea cu privire la CSM a instituției de „deliberare” pentru adoptarea hotărârilor, cu excepția examinării cauzelor disciplinare;
– revizuirea mecanismelor și criteriilor actuale de evaluare, selecție și promovare a judecătorilor în vederea asigurării evaluării, selecției și promovării în bază de merit și în mod transparent. Solicitarea asistenței externe pentru a ajuta CSM și colegiile acestuia să-și îmbunătățească criteriile și mecanismele actuale de selecție, promovare și evaluare a judecătorilor, precum și să implementeze noile reguli cu privire la organizarea concursurilor periodice pentru selecția și promovarea judecătorilor în bază de merit și transparent.

Printre alte recomandări se regăsesc : evaluarea sistemului de răspundere disciplinară a judecătorilor în vederea asigurării unui sistem eficient de responsabilizare a judecătorilor, adoptarea unei noi strategii pentru reformarea sau dezvoltarea sectorului de justiție, abrogarea art. 307 din Codul penal în vederea excluderii influenței necorespunzătoare din partea procuraturii asupra judecătorilor, asigurarea bunei funcționări a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor în toate instanțele judecătorești, programului E-dosar în toate procuraturile din țară și elaborarea unui sistem electronic unic de evidență a infracțiunilor etc.

Toate recomandările experților se regăsesc în Cartea Albă a Bunei Guvernări.

2 Comments

 • Olga Cebanu Olga Cebanu spune:

  Stanislav Pavlovschi: Am citit Cartea Alba a Bunei Cuvernari… Ce as putea spune eu?
  Istoria se repeta. Prima data in calitate de tragedie. A doua oara in calitate de farsa…
  Imi pare foarte si foarte rau daca marii nostri reformatori sub reformare inteleg preluarea sistemului ticalosit creat de precedenta guvernare …
  Bineinteles, vorbesc despre sistemul de drept.

 • Olga Cebanu Olga Cebanu spune:

  Stanislav Pavlovschi: Schimbarea oamenilor regimului precedent, care au infiltrat, practic, toate institutiile de stat, este lucrul foarte important, insa cheia de succes nu consta in schimbarea oamenilor. Cheia de succes consta increarea unui sistem de “checks and balances” (de control reciproc al puterilor in stat) la toate nivelele si in toate sferele, in care acesti oameni nu ar avea alta optiune, decat sa activeze conform legii. Indiferent de faptul cine se afla la putere, Maia Sandu sau Vasea Pupkin. In asta consta esenta unui stat de drept. In statul de drept guverneaza legea ci nu oamenii!

Leave a Reply