InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Cancelaria de Stat anunță inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2019 – 2020

By 21 noiembrie 2019 No Comments

Cancelaria de Stat anunță inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2019 – 2020

În conformitate cu pct.160 din Regulamentul Guvernului, Cancelaria de Stat anunță despre inițierea procesului de elaborare a Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2019 – 2020. Termen de prezentare a recomandărilor/propunerilor – 27 noiembrie 2019.

Planul de acțiuni urmează a fi elaborat pentru planificarea acțiunilor prioritare ce vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor și măsurilor indicate în Programul de activitate al Guvernului și  angajamentele de transpunere a legislației UE, asumate în baza acordurilor bilaterale cu UE.

La capitolul Justiție, se propune:
– ajustarea Conceptului de reformă a Curții Supreme de Justiție și evaluarea extraordinară a judecătorilor și a procurorilor, în strictă conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR;
– identificarea unui Procuror General independent și integru, în conformitate cu legislația în vigoare;
– identificarea și înlăturarea vulnerabilităților justiției în raport cu interesele nejustificate ale politicului, ale businessului, dar și protejarea împotriva presiunilor grupărilor criminale;
– investigarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac vinovate de devalizarea sistemului bancar al țării, de punerea în aplicare a schemelor de delapidare a patrimoniului public și privat;
– identificarea soluțiilor urgente în vederea neadmiterii de blocaje în funcționarea puterii judecătorești.

Conform Planului de acțiuni propus de Guvern, una dintre direcțiile prioritare pentru următorul an este „Edificarea statului de drept. Reforma justiției și combaterea corupției”. Astfel, cele mai importante obiective sunt:

 • promovarea continuă a reformei justiției, respectând recomandările Comisiei de la Veneția și ale ODIHR;
 • reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor din subordinea acestuia în vederea selectării de noi membri care să dispună de suficientă credibilitate și legitimitate pentru implicarea în procesul de reformare a justiției;
 • ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a judecătorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, pentru a curăța organele de justiție de oameni corupți și vulnerabili;
 • revizuirea rolului Curții Supreme de Justiție;
 • revizuirea competențelor președinților instanțelor judecătorești;
 • eficientizarea sistemului informațional judecătoresc prin excluderea intervenției factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor;
 • eficientizarea răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor;
 • modernizarea sistemului de recurs;
 • revizuirea cadrului legal cu privire la modul și condițiile de numire și promovare în funcțiile de judecător și procuror;
 • crearea unei judecătorii specializate anticorupţie de primă instanţă și crearea unor complete anticorupție în cadrul Curții de Apel Chișinău şi Curții Supreme de Justiție;
 • uniformizarea practicii judiciare şi respectarea principiului securităţii raporturilor juridice;
 • crearea unor instrumente legale pentru monitorizarea stilului de viață al procurorilor și judecătorilor;
 • ajustarea cadrului legal în vederea eficientizării activității de evaluare ordinară și extraordinară a procurorilor, inclusiv prin prisma intereselor acestora, pentru a curăța organele procuraturii de oameni corupți și vulnerabili;
 • ajustarea sancţiunilor penale pentru infracţiunile de corupţie;
 • revizuirea cadrului legal referitor la componența Consiliului Superior al Procurorilor;
 • revizuirea cadrului legal ce ține de competențele organelor de autoadministare ale sistemului procuraturii în vederea fortificării capacităţilor şi asigurării independenţei;
 • uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi asigurarea interoperaţionalizării bazelor de date;
 • îmbunătăţirea organizării şi administrării sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;
 • introducerea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei;
 • stabilirea clară şi transparentă a tarifelor pentru serviciile prestate;
 • stabilirea unor criterii clare şi transparente de accedere în profesie, bazate pe merit;
 • implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei;
 • stabilirea unor prevederi clare privind plafonarea numărului de acțiuni procesuale la care poate participa un avocat pe parcursului unei săptămîni, dar și stabilirea unor reguli previzibile de rambursare a onorariilor încasate de către avocat din contul persoanei care a pierdut procesul în contul persoanei care a avut câștig de cauză;
 • fortificarea mecanismelor de răspundere civilă şi disciplinară;
 • evaluarea și revizuirea cadrului legal în vederea excluderii lacunelor ce favorizează influențele externe asupra activității procurorilor și judecătorilor;
 • înăsprirea pedepselor pentru comportamentul contrar normelor etice al judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane, în scopul combaterii actelor de corupţie;
 • consolidarea unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne;
 • fortificarea sistemului avertizorilor de integritate (din interiorul şi exteriorul sectorului);
 • publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţiei pentru acte de corupţie;
 • modificarea legislației în vederea eficientizării activității Agenției Naționale de Integritate, Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție în lupta cu corupția în domeniul justiției;
 • garantarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente, inclusiv prin construcția unui nou penitenciar;
 • identificarea soluțiilor pentru neadmiterea utilizării excesive a măsurii preventive – arestul preventiv, inclusiv prin implementarea unor măsuri disciplinare și pecuniare pentru cei care abuzează de acest instrument;
 • revizuirea cadrului legal cu privire la taxele și onorariile notarilor, administratorilor de insolvabilitate, executorilor judecătorești etc.;
 • introducerea unor sancțiuni dure pentru încălcarea dreptului la educație al copiilor;
 • revizuirea cadrului legal în vederea fortificării libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a libertății de exprimare, și neadmiterea limitării nejustificate a accesului la informație;
 • consolidarea rolului de watch-dog al organizațiilor societății civile și neadmiterea implicării lor în activități politice.

Programul de activitate poate fi consultat aici.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Cancelariei de Stat, Direcția coordonare politici și priorități, conform tabelului.

Persoana responsabilă: Tatiana Beșliu, Șef al Direcției coordonare politici și priorități, tel. 022 250-490, e-mail: tatiana.besliu@gov.md.

Încurajăm instituțiile/persoanele responsabile să vină cu recomandări și propuneri!

Leave a Reply