AvocaturăInițiative

Avocații propun cerinţe „mai dure” pentru exercitarea profesiei de avocat. Ce alte propuneri conține proiectul de modificare a Legii cu privire la avocatură

By 3 octombrie 2019 No Comments

Avocații propun cerinţe „mai dure” pentru exercitarea profesiei de avocat. Ce alte propuneri conține proiectul de modificare a Legii cu privire la avocatură

Legea cu privire la avocatură ar putea fi revizuită. Avocații propun modificarea cerințelor pentru exercitarea profesiei.

Mai exact, vor fi „scutite de efectuarea stagiului profesional persoanele care au o vechime în domeniul dreptului (în activitatea juridică, în învățământul juridic superior sau/și în activitatea științifică) de cel puţin 20 de ani, dintre care ultimii cel puţin 12 ani şi șase luni sunt titulari ai unei diplome de doctor în drept ori sau aflat în funcţia de judecător sau procuror în această perioadă. Persoanele care întrunesc aceste condiții pot solicita, în termen de 18 luni, participarea la examenul de calificare pentru admiterea în profesia de avocat”.

În prezent, legea prevede că „sunt scutite de efectuarea stagiului  profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat”.

Totodată, proiectul aduce mai multă claritate și certitudine asupra termenelor de exercitarea a unor mandate. Prin acest proiect se stabilește faptul că orice mandat în cadrul organelor de autoadministrare a avocaților este de 4 ani. Mai mult decât atât, se instituie o regulă clară, exactă, că una şi aceeaşi persoană poate fi membru al unui organ de autoadministrare a avocaților pentru cel mult 2 mandate, care pot fi și consecutive. Prevederile art. 38 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 50 alin. (1) și alin. (3) privind restricția de a exercita mai mult de două mandate se aplică și persoanelor care au exercitat și exercită mandatele curente. Persoanele care au exercitat două sau mai multe mandate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi nu mai au dreptul de a candida la funcțiile respective. Orice mandat executat/exercitat, indiferent de durata mandatului, se consideră ca fiind unul deplin/complet. Constatarea cazului de exercitarea a mai mult de 2 mandate, în cadrul organelor de autoadministrare ale avocaților, duce la încetarea/revocarea mandatelor ulterioare.

Așadar, prin lege, se instituie norme clare și certe privind modul de alegere sau desemnare a membrilor organelor de autoadministrare ale avocaților. Se stabilește că orice avocat poate exercita cel mult două mandate în cadrul unui organ de autoadministrare al avocaților.

De asemenea, prin proiectul de lege se instituie o structură nouă în cadrul Uniunii Avocaților, precum este Centrul de Instruire a Avocaților, care va implementa obiectivele strategice ale Uniunii Avocaților pentru asigurarea instruirii inițiale a avocaților stagiari și formarea profesională continuă a avocaților. Propunem instituirea Centrului de Instruire a Avocaților, în calitate de entitate cu autonomie funcțională, în cadrul Uniunii Avocaților. Conducerea Centrului va fi efectuată de
către un director, asistat de aparatul Centrului de Instruire a Avocaților.

Ce alte modificări se propun, vedeți în proiectul de modificare a Legii cu privire la avocatură.

Invităm avocații să vină cu propuneri și recomandări!

Leave a Reply