AvocaturăUltimele stiri

Avocații primesc onorarii mai mari pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat

By 3 ianuarie 2019 No Comments

Avocații primesc onorarii mai mari pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat

Începând cu 1 ianuarie 2019, mărimea unității convenționale în baza căreia se calculează remunerarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, a crescut de la 20 lei la 30 lei.

Potrivit Uniunii Avocaților, la 27 decembrie 2018, CNAJGS a adoptat hotărârea cu privire la modificarea și completarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008.

Conform modificărilor operate, punctul 3 a fost modificat și completat după cum urmează:

1) Punctul 3, sintagma „egale cu 20 de lei” se înlocuiește cu sintagma „egale cu 30 de lei”;

2) Punctul 3, subpunctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) întrevedere cu beneficiarul asistenței juridice calificate care se află în locurile de detenție (instituții penitenciare, izolatoare de detenție provizorie ale inspectoratelor de poliție, Centrul Național Anticorupție și Centrul de plasament temporar al străinilor), dar nu mai mult de cinci întrevederi pe o cauză penală sau contravențională pe tot parcursul procesului, iar pe cauze civile și de contencios administrativ nu mai mult de o întâlnire pentru fiecare fază a procesului (prima instanță, apel, recurs, revizuire, executarea silită);”

3) Punctul 3, după subpunctul 32) , se completează cu subpunctul 33) cu următorul cuprins:

“33) 5 unități convenționale pentru participarea avocatului la interviul solicitantului de azil realizat în cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, fie în cadrul penitenciarului sau Centrului de plasament temporar al străinilor sau  alte instituții similare în care se află beneficiarul de asistență juridică solicitant de azil.”

4) Punctul 3, subpunctul 4 se completează la final cu textul: „Această prevedere se aplică și în caz de respingere integrală a demersului procurorului privind aplicarea sau prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu sau arest preventiv, precum și pentru respingerea integrală a demersului Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne privind luarea în custodie publică a străinului”.

Astfel, suplimentar, pentru anul 2018, au fost bugetate 11.861,6 milioane de lei pentru remunerarea avocaților. Banii au fost bugetați pentru ca, începând cu 1 ianuarie 2019, unitatea convențională să crească de la 20 de lei până la 30 lei.

De asemenea, Uniunea Avocaților susține că urmează să fie discutată abrogarea pct. 12 al Regulamentului și completarea acestuia cu activități ce țin de acordarea asistenței juridice garantate de stat, care astăzi nu sunt remunerate.

Leave a Reply