AvocaturăExecutarea hotărârilor judecătoreștiUltimele stiri

Avocații, notarii și executorii judecătorești, obligați de Guvern să muncească pe perioada stării de urgență

By 27 martie 2020 No Comments

Avocații, notarii și executorii judecătorești, obligați de Guvern să muncească pe perioada stării de urgență

Premierul Ion Chicu a anunțat noile măsuri aprobate de către Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova, care monitorizează evoluția pandemiei Covid-19 pe teritoriul țării noastre. Astfel, Prim-ministrul a menționat că avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Măsura intră în vigoare de astăzi, 27 martie 2020.

Mai mult, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții.

Totodată, organele de conducere ale profesiilor menționate mai sus 19 vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Ministerul Justiției va monitoriza executare măsurilor propuse de către Comisie. În cazul în care, organul abilitat conform legii nu va întreprinde măsurile necesare pentru atragerea la răspundere disciplinară, conform prezentei Dispoziții, ministrul justiției poate iniția procedura disciplinară cu atragerea la răspundere disciplinară a persoanelor menționate la punctul 19 din prezenta Dispoziție.

Leave a Reply