AvocaturăJustiție și dezvoltare economicăSistem judecătorescUltimele stiri

Avocații, notarii, executorii judecătorești trebuie să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor la BASS, până la 15 ianuarie

By 10 ianuarie 2019 No Comments

Avocații, notarii, executorii judecătorești trebuie să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor la BASS, până la 15 ianuarie

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, până la 15 ianuarie 2019, avocații, executorii judecătoreşti, notarii, administratorii autorizaţi, întreprinzătorii individuali, dar și persoanele fizice, care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, trebuie să prezinte Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale  (Forma CAS18-AN) pentru anul 2018.

Forma CAS18-AN se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe a declarantului sau utilizând în mod obligatoriu, potrivit art.187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că modelul formularului CAS18-AN si Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dărea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale  pot fi descărcate de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, compartimentul Contribuabili -> Formulare -> Impozitul pe venit -> Pentru: Alte categorii de contribuabili.

Unele aspecte aferente modului de completare a indicatorilor formei CAS18-AN:

 • perioada fiscală – se completează cu valoarea „A/2018”;
 • tipul dării de seamă – se bifează în dreptul valorii „primară”, iar în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară se bifează în dreptul valorii „de corectare”;
 • în tabel pe o persoană se completează rânduri separate pentru fiecare lună şi, respectiv:
  –  Col. 1 – numărul curent al înscrierii se repetă în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată (de exemplu, dacă pentru persoana „XXXX” se completează toate 12 luni – 12 rânduri vor fi completate cu valoarea „1”, iar dacă pentru persoana „XXXX” se completează 7 luni – 7 rânduri vor fi completate cu valoarea „1”);
  –  Col. 2 – numărul lunii pentru care se declară contribuţia, care urmează să corespundă numărului lunii indicată în col. 6 şi col. 7 a rindului (de exemplu, dacă pentru persoana „XXXX” se completează toate 12 luni – fiecare rând se va completa cu numărul lunii respectiv cu valorile „01”, „02”, …., „11”, „12”, iar dacă pentru persoana „XXXX” se completează 7 luni – fiecare rând se completează cu numărul lunii respective);
  –  Col. 3 – numele şi prenumele persoanei, conform datelor din documentul ce identifică persoana;
  –  Col.4 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica dată nu se va completa cu alte caractere (informaţii);
  –  Col. 5 – codul personal de asigurare socială;
  –  Col. 6 şi col. 7 – data începerii şi încheierii desfăşurării activităţii în cadrul unei luni (de exemplu, în cazul lunii complete pentru luna ianuarie se completează cu valorile „01.01.2018” şi „31.01.2018”, iar în cazul în care persoana a iniţiat activitate la data de 15 ianuarie 2018 pentru luna ianuarie se completează cu valorile „15.01.2018” şi „31.01.2018”);
  –  Col. 8 – codul categoriei în care se regăsesc persoanele în cauză în conformitate cu Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate elaborat de CNAS (de exemplu, se completează cu valorile „127” – Fondatorii de Întreprinderi Individuale, „132” – Notarii, „131” – Avocaţii, „151” – Executorii judecătoreşti, „164” – Administratorii autorizaţi, „167” – Persoanele fizice, care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor);
  –  Col. 9 – suma lunară a contribuţiei individuale de asigurări, care pentru anul 2018 constituie suma de 702 lei (de exemplu, dacă pentru persoana „XXXX” se completează toate 12 luni complete – 12 rânduri vor fi completate cu valoarea „702”).

Leave a Reply