AvocaturăIdeiSistem judecătoresc

Avocați vs. judecători. Ce probleme au fost discutate

By 20 martie 2019 No Comments

Avocați vs. judecători. Ce probleme au fost discutate

Avocații și judecătorii specializați în examinarea cauzelor civile, din cadrul Judecătoriei Chișinău, au discutat asupra neregularităților care apar în cadrul examinării proceselor judiciare. Potrivit Centrului de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților, printre subiectele discutate au fost situațiile noi de aplicare a Codului civil modernizat, precum și necesitatea continuării instriuirilor pentru înțelegerea noilor instituții și aplicabilității acestora în practică.  

Dificultățile sistematice la examinarea cauzelor civile, printre care, abuzurile de drepturi procedurale admise de participanții la proces au constituit principalele teme de discuție. Judecătorii au îndemnat să fie descurajate practicile care duc la tergiversarea proceselor ori inducerea în eroare de către participanții la proces. La fel, judecătorii și-au exprimat doleanța ca avocații să stimuleze procesele de mediere judiciară.

La rândul lor, avocații au vorbit despre îngrijorarea lor în legătură cu timpul insuficient alocat fazei de pregătire a cauzelor pentru dezbaterile judiciare, reieșind din dificultățile întâmpinate de către apărători la acumularea probelor.

O altă problemă discutată în cadrul întâlnirii a fost cea privind compensarea cheltuielilor de asistență juridică de către instanțele de judecată. Avocații au semnalat problema reducerii onorariilor la încasarea acestora de către instanțele de judecată și au subliniat că efectul micșorării sumelor cuvenite pentru compensarea cheltuielilor suportate se răsfrânge asupra justițiabililor.

Judecătorii au argumentat că la baza problemei reducerii onorariilor stă lipsa motivări documentare ale acestora, or, cel mult 20% dintre avocați își argumentează onorariile cu rapoarte scrise. Astfel, urmează ca avocații să vină cu inițiativa revizuirii recomandărilor existente privind onorariile sau elaborării altor recomandări de unificare a practicii de raportare a onorariilor.

Ce notă dați activității avocaților?
Dar activității judecătorilor?

Leave a Reply