InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Autorizațiile de transport rutier, eliberate doar prin „e-Autorizație transport”. Ce propun autoritățile

By 18 decembrie 2019 No Comments

Autorizațiile de transport rutier, eliberate doar prin „e-Autorizație transport”. Ce propun autoritățile

Autorizațiile de transport rutier ar putea fi eliberate obligatoriu și exclusiv prin intermediul sistemului „e-Autorizație transport”,  contra costului stabilit și în limita stocului disponibil, operatorilor de transport rutier înregistrați în acest sistem, cu respectarea principiilor de repartizare și utilizare stabilite de Guvern. În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce vine cu modificări la Codul transporturilor rutiere, care va interzice eliberarea autorizațiilor de transport în afara sistemului informațional „e-Autorizație transport”. 

În acest sens, autorii proiectului propun completarea art.1 din Codul transporturilor rutiere cu prevederea de mai sus.  Totodată, se propune excluderea din cap 21 a art. 311-3146, din motivul că aceste prevederi se referă la cerințe normative pe care Guvernul ar fi în drept să le aprobe.

Se mai propune completarea Codului cu măsuri de contestare a deciziilor de sancționare a operatorilor de transport, care conduc la suspendarea sau retragerea autorizațiilor unitare și multiple de transport rutier internațional de mărfuri, cât și a Carnetului INTERBUS și a Carnetului foii de parcurs. Astfel, măsurile de sancționare, care duc la retragerea autorizațiilor deținute de operatori sau a înregistrării oficiale în Registru, se vor aplica de ANTA. În cazul dezacordului, operatorul este în drept să o conteste în instanța de judecată.

Autorii mai menționează că, din cauza repartizării netransparente a autorizațiilor de transport internaționale de mărfuri (CEMT), circa 40 de agenți economici și-au sistat activitatea, iar alții și-au înregistrat întreprinderi de transport în statele vecine și activează în afara țării.

Leave a Reply