InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Autoritățile propun modificarea Codului muncii. Documentul este supus consultărilor publice

By 19 august 2019 No Comments

Autoritățile propun modificarea Codului muncii. Documentul este supus consultărilor publice

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a prezentat spre consultare publică proiectul de Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova. Documentul prevede modificarea a peste 30 articole ale Codului.

Mai exact, propunerile se referă la:
– concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice;
– instituirea Registrului electronic al angajaților, în contextul excluderii carnetelor de muncă;
– asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;
– acordarea dreptului de a recompensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;
– asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii;
– scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator;
– asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății în muncă;
– realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază;
– aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;
– asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile;
– acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile.

Care articole din Codul muncii urmează a fi modificate, vedeți în proiectul de lege.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii pentru definitivarea documentului.

Leave a Reply