AvocaturăUltimele stiri

Au rămas două zile până la Congresul ordinar al avocaților. Cine sunt avocații delegați și ce subiecte vor fi discutate

By 2 octombrie 2019 One Comment

Au rămas două zile până la Congresul ordinar al avocaților. Cine sunt avocații delegați și ce subiecte vor fi discutate

Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a venit cu precizări referitor la Lista delegaților pentru Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova, care se va desfășura în data de 4 octombrie. Lucrările Congresului se vor desfășura cu începere de la ora 10:00, în incinta „Palatului Republicii”, strada Maria Cebotari 16, mun. Chișinău.

Potrivit UAM, prin hotărârea Consiliului din 4 septembrie 2019, reconfirmată prin hotărârea din 27 septembrie 2019, „a fost anulată Hotărârea Adunării Generale a Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău din 7 iunie 2019, în partea ce ține de extinderea numărului de delegați la Congresul ordinar al avocaților din anul 2019, de la 317 la 397 de avocați delegați”.

În temeiul hotărârilor nominalizate ale Consiliul Uniunii Avocaților, avocații înscriși în Lista delegaților Baroului Chișinău care se regăsesc la numerele de ordine începând cu cifra 317 și până la 397 inclusiv, atribuite conform ordinii de înregistrare, nu mai au calitatea de delegați la Congres.

În contextul circumstanțelor relatate și pentru buna desfășurare a lucrărilor Congresului, avocații din cadrul Baroului Chișinău care și-au exprimat anterior intenția de a fi delegați la lucrările sesiunii ordinare, sunt îndemnați să consulte suplimentar Lista corespunzătoare, pentru a se asigura că au calitatea de reprezentant la Congres.

Subiectele ce urmeză a fi discutate la Congresul avocaților sunt:

 1. Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 2. Alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);
 3. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
 4. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
 5. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
 6. Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
 7. Cu privire la protecția socială, medicală, contabilitatea și fiscalitatea avocaților din Republica Moldova;
 8. Audierea și aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2018;
 9. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2019;
 10. Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte state ținut de către Consiliul Uniunii Avocaților;
 11. Aprobarea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului Uniunii Avocaților;
 12. Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020;
 13. Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011;
 14. Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaților şi de instruire inițială a avocaților stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani;
 15. Scutirea unor categorii de avocați de la plata contribuțiilor profesionale și radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidența contabilă a Uniunii Avocaților;
 16. Diverse.

Mai multe informații, dar și cine sunt candidații la funcția de președinte a UAM, găsiți aici: http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=2028&l=ro

 

One Comment

Leave a Reply