Sistem judecătorescUltimele stiri

Atribuții noi pentru notari. Din 1 martie, aceștia vor putea desface căsătoriile

By 4 februarie 2019 One Comment

Atribuții noi pentru notari. Din 1 martie, aceștia vor putea desface căsătoriile

Începând cu luna martie, notarii vor putea desface căsătoriile. Legea privind procedura notarială, prin care notarilor le sunt atribuite competențe noi, a fost publicată în Monitorul Oficial din 1 februarie 2019, dar intră în vigoare din 1 martie 2019.

Conform documentului, cererea, prin acordul soţilor, poate fi depusă la oricare notar în baza acordului părților și în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre aceștia. La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei, care poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maximum 30 de zile.

Prin atribuirea competenței de desfacere a căsătoriei, se urmărește diminuarea sarcinei asupra instanțelor de judecată în privința acestor cauze, precum și ale organelor de stare civilă. Totodată, va crește calitatea actului justiției în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în justiție și se vor micșora cheltuielile suportate de persoanele care se adresează pentru desfacerea căsătoriei prin intermediul procedurii notariale necontencioase.

De asemenea, Legea prevede că, la cerere, notarul va putea înregistra în Registrul garanțiilor reale mobiliare gajul bunurilor mobile, radierea gajului acestora, preavizul de exercitarea a dreptului de gaj, leasingul financiar și alte drepturi de garanție asupra acestor bunuri. Astfel, în art. 59 din lege este descrisă procedura de înregistrare în Registrul garanțiilor reale mobiliare. La efectuarea înregistrării, notarul stabileşte identitatea părților sau împuternicirile reprezentantului. La înregistrarea garanției, notarul nu verifică drepturile asupra bunurilor mobile grevate, valabilitatea temeiului garanției, acordul coproprietarilor, cuprinderea tuturor clauzelor esenţiale ale contractului şi nu este obligat să asigure înregistrarea garanției asupra bunurilor în alte registre publice. Totodată, în baza cererii de înregistrare, notarul verifică completarea tuturor rubricilor avizului de înregistrare, care se verifică şi se semnează de către solicitant. La efectuarea înregistrării, notarul eliberează o confirmare de înregistrare din Registrul garanțiilor reale mobiliare, care se înregistrează în Registrul actelor notariale.

Alte atribuții țin de publicitatea imobiliară: efectuarea înregistrărilor și mențiunilor referitoare la rezervarea înstrăinării, procedură ce va fi exercitată prin intermediul Registrului bunurilor imobile. Imediat după autentificarea actului juridic, contractului sau eliberarea certificatului notarial la un drept susceptibil de înregistrare în Registrul bunurilor imobile, notarul va efectua, prin aplicarea semnăturii electronice, notarea actelor de dispoziție în Registru.

Modificări au fost operate și la capitolul instrumentarea procedurii succesorale. Astfel, au fost schimbate clasele de moștenitori și s-a instituit termenul de 3 luni de renunțare la succesiune. În cazul succesiunii testamentare, notarul informează suplimentar despre deschiderea succesiunii atât moștenitorii testamentari, cât și toate celelalte persoane care au un interes legitim.

Legea intră în vigoare la 1 martie 2019, cu excepția prevederilor ce țin de publicarea informaţiei despre procedurile succesorale deschise pe pagina web oficială a Camerei Notariale, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.

One Comment

  • Eu cred că funcția notarului va dispărea în următorii 10 ani.
    Ce pot face notarii – ce nu poate fi făcut cu semnătura electronică?

    1. A desface căsătoria? Se va putea accesa un site guvernamental, în care cei doi soți vor putea solicita/confirma desfacerea căsătoriei

    2. A face procura? Se va putea accesa sun site guvernamental în care să fie completat un formular cu indicarea persoanei împuternicite cu aplicarea semnăturii electronice.

    3. A încheia contract între 2 persoane? Și acum este posibil cu semnătura electronică pe un document PDF.

Leave a Reply