InițiativeJustiție și dezvoltare economică

ASP nu susține modificările propuse la Codul muncii. Salariații concediați vor avea tendința de a tergiversa soluționarea litigiilor de muncă

ASP nu susține modificările propuse la Codul muncii. Salariații concediați vor avea tendința de a tergiversa soluționarea litigiilor de muncă

Agenția Servicii Publice (ASP) a examinat proiectul Legii de modificare a Codului muncii referitor la procedura de soluționare a litigiilor de muncă și își exprimă dezacordul față de acesta. Potrivit ASP, scopul propus de autorii proiectului în „reducerea timpului necesar pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă” și „micșorarea semnificativă a numărului de dosare examinate de către instanțele de judecată” va avea un efect contradictoriu.

„Trebuie de luat în calcul mai multe circumstanțe ce țin de practica reală de soluționare a litigiilor de muncă, și anume:
– instituirea unei verigi suplimentare în procedura de soluționare a litigiilor de muncă, cum este crearea organului extrajudiciar obligatoriu ale căror hotărâri se suspendă prin faptul contestării acestora în instanța de judecată, va lărgi termenul de soluționare a acestor litigii. La modul practic, partea litigiului de muncă, în privința căreia Comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă va adopta o hotărâre defavorabilă, va contesta această hotărâre mai departe în instanța de judecată. Presupunem că procentajul cererilor de apel de contestare a hotărârilor primei instanțe în soluționarea litigiilor de muncă va fi același și la contestarea hotărârilor Comisiei;
– tendința salariaților concediați de a tergiversa soluționarea litigiului ce ține de anularea ordinului de concediere, cu scopul de a primi plata despăgubirii pentru întreaga perioadă de absență forțată de la muncă, fără a presta o muncă reală;
– la soluționarea litigiului de muncă, instanțele de judecată vor examina concomitent și alte circumstanțe (care vor reduce din timpul preconizat), precum: legalitatea constituirii Comisiei, procedurile de examinare a litigiului de către Comisie, respectarea termenului de examinare a cererii, legalitatea propriu-zisă a hotărârii Comisiei etc.”, se menționează în argumentarea ASP.

Agenția consideră că procedura de examinarea a cererilor privind soluționarea litigiului individual de muncă de către instanța de judecată este funcțională și urmează a fi îmbunătățită la anumite capitole, și anume:
– termenul de adresare cu cerere pentru soluționarea litigiului de muncă în instanța de judecată urmează a fi redus de la 3 luni la o lună;
– revizuirea termenului de examinare a litigiilor de muncă de către instanțele de judecată prin indicarea termenelor reale (atât în prima instanță, cât și la apel) și a consecințelor depășirii acestora.

Propunerile ASP, parvenite în adresa JusticeMoldova, pot fi găsite aici.

Amintim că, în urmă cu o lună, Ministerul Justiției a inițiat consultările publice privind modificarea Codului muncii.

Leave a Reply