Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Arestarea preventivă. Codul de procedură penală ar putea fi modificat

By 23 noiembrie 2018 No Comments

Deputații examinează astăzi un proiect de modificare a Codului de procedură penală. Astfel, se propune excluderea, din art.185 alin.(1), a textului „și în cazul infracțiunilor care, au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”.

În schimb, același articol ar putea fi completat cu un aliniat nou – (3’): „Arestul preventiv nu se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

1) învinuitul, inculpatul a recunoscut vina în comiterea infracțiunii;
2) infracțiunile au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice;
3) infracțiunile nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei;
4) infracțiunile nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau o organizație criminală”.

Potrivit autorilor, scopul proiectului de lege constă în asigurarea aplicării coerente și uniforme a normelor legale ce reglementează condițiile aplicării arestului preventiv. Totodată, noile reglementări vor contribui la reducerea numărului de cazuri de aplicare a arestului preventiv, care trebuie să rămână o măsură excepțională.

În prezent, art. 185 alin. (1) din Codul de procedură penală stabilește că „Arestarea preventivă constă în deținerea învinuitului, inculpatului în stare de arest în locurile și în condițiile prevăzute de lege. Arestarea preventivă constituie o măsură excepțională și se dispune doar atunci când se demonstrează că alte măsuri nu sunt suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea arestării și în cazul infracțiunilor care, au fost și în cazul infracțiunilor care, au fost săvârșite fără aplicarea constrângerii fizice sau psihice, nu s-au soldat cu cauzarea de prejudicii vieții și sănătății persoanei sau nu au fost săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală, învinuitul, inculpatul nu a recunoscut vina în comiterea infracțiunii”.

Credeți că noile reglementări vor contribui la reducerea numărului de cazuri nejustificate de aplicare a arestului preventiv?
Vă rugăm să veniți cu propuneri și sugestii de îmbunătățire a proiectului de lege.

Leave a Reply