IdeiInițiativeJustiție și dezvoltare economicăParteneriUltimele stiri

Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia – prioritatea majoră în promovarea reformei justiției din Republica Moldova

By 28 octombrie 2020 No Comments

Aprobarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia – prioritatea majoră în promovarea reformei justiției din Republica Moldova

Astăzi, 28 octombrie 2020, Guvernul a aprobat Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Îmbunătățirea sectorului justiției a fost și rămâne o prioritate majoră pentru Republica Moldova și constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea cu adevărat a unei societăți democratice.

Modul în care este înfăptuită justiția influențează direct coordonatele fundamentale de funcționare a societății, securitatea juridică și dezvoltarea economică.

Este regretabil că pînă în prezent sistemul judiciar rămîne a fi afectat de probleme structurale și funcționale, de lipsă de integritate, probleme cu impact major asupra calității actului de justiție și gradului de satisfacție a cetățenilor în legătură cu performanța sistemului judiciar.

Proiectul Strategiei cuprinde o abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente problemelor existente, cu stabilirea instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat, fapt care va permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu de dezvoltare durabilă a sectorului justiției.

Prin acest document de politici au fost setate trei direcții strategice de intervenție, și anume:
I. Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției
II. Accesul la justiție și calitatea actului de justiție
III. Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției

Prioritățile stabilite în proiectul noului document de politici în sectorul justiției derivă din:
• măsurile stabilite în Strategia anterioară care nu au fost realizate/au fost realizate parțial sau necesită a fi fortificate;
• disfuncționalitățile semnalate în practică la nivel de sistem;
• rapoartele/expertizele structurilor internaționale privind deficiențele sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

Proiectul Strategiei și Planului de acțiuni au fost elaborate de Ministerul Justiției cu suportul actorilor din sectorul justiției, partenerilor de dezvoltare și societății civile.

În procesul de definitivare a proiectului Strategiei și Planului de acțiuni Ministerul Justiției a solicitat și suportul Consiliului Europei, care pe platforma membrilor Grupului de Lucru de Nivel Înalt al Consiliului Europei, creat de către Secretarul General al Consiliului Europei pentru susținerea Republicii Moldova în eforturile sale de reformare a sistemului judecătoresc a furnizat expertizele necesare.

De asemenea, Consiliul Europei a oferit asistența necesară și în procesul de evaluare a costurilor necesare implementării Strategiei.

Ministerul Justiției aduce mulțumiri reprezentanților tuturor autorităților și ai societății civile pentru implicare activă în procesul de elaborare și promovare, și își exprimă gratitudinea pentru suportul plenar acordat de către toți partenerii de dezvoltare prin expertizele furnizate.

În continuare mizăm pe conjugarea eforturilor și asumarea responsabilităților de către toți actorii din cadrul sistemului judecătoresc în vederea realizării obiectivelor trasate.

Leave a Reply