IdeiInițiativeJustiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)

By 13 noiembrie 2020 No Comments

Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale)

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Justiției anunţă despre inițierea procesului de formulare a amendamentelor la cadrul normativ întru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale, precum și a capacităților de gestionare a bunurilor sechestrate.

Necesitatea perfecționării cadrului normativ este semnalată în recomandările expuse în cadrul raportului privind evaluarea Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului efectuat de către experții Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în cadrul rundei a V-a de evaluare care statuează necesitatea întreprinderii măsurilor necesare pentru sporirea eficacității sistemului de recuperare a bunurilor infracționale, precum și îmbunătățirea capacității administrative a Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale prin asigurarea unui cadru juridic eficient.

Ministerul Justiției a demarat procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, dar pentru sporirea calității proiectului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresa electronică secretariat@justice.gov.md sau daniela.ciornii@justice.gov.md până la data de 26 noiembrie 2020.

Persoana de contact:

Daniela CIORNÎI, consultant superior, Direcția elaborare acte normative,

Telefon: (022) 20 14 26.

Leave a Reply