Anticorupție și integritateUltimele stiri

ANI: Termenul de depunere a Declarației de avere și interese personale expiră la data de 31 martie

By 20 martie 2020 No Comments

ANI: Termenul de depunere a Declarației de avere și interese personale expiră la data de 31 martie

Au mai rămas zece zile până la data-limită stabilită pentru depunerea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019 – 31 martie 2020. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) precizează că subiecții declarării o pot depune în format electronic, prin accesarea Declarației on-line

Totodată, subiectul declarării trebuie să se asigure că are semnătura electronică valabilă și că dispune de toate documentele care certifică proveniența veniturilor ce urmează a fi declarate. Experiența anilor precedenți arată că majoritatea subiecților declarării amână momentul depunerii Declarației pentru ultimele zile, fapt care poate supraîncărca sistemul „e-Integritate” și, respectiv, poate crea incomodități suplimentare declaranților.

Pentru depunerea corectă a declarațiilor, persoanele pot consulta pagina oficială a ANI, unde vor găsi Regulamentul privind completarea declarației on-line, Ghidul pentru subiecții declarării privind depunerea on-line a declarațiilor, secțiunea Întrebări/Răspunsuri, dar și contactele telefonice ale angajaților ANI (022 820 619; 022 820 616; 022 820 622; 022 820 607; 022 820 613; 022 820 628; 022 820 617; 022 820 618; 022 820 625; 022 820 609) dispuși să ofere consultanță.

Potrivit Legii privind declararea averii și intereselor, subiecţii declarării averii și intereselor personale sunt:
a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor, precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor;
d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
e1) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare – de secretariat, de protocol, administrative, tehnice;
f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
h) membrii Consiliului de Integritate;
i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.
Subiecţii menționați mai sus sunt incluşi în Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale, ţinut de Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit Raportului de activitate al ANI pentru anul 2019, în Sistemul „e-Integritate” au fost înregistrate 58.619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57.972 anuale.

Leave a Reply