Anticorupție și integritateInițiative

ANI propune modificarea legislației privind indicarea bunurilor în declarațiile de avere

By 2 martie 2020 No Comments

ANI propune modificarea legislației privind indicarea bunurilor în declarațiile de avere

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) propune extinderea drepturilor inspectorilor de integritate prevăzute la art. 20 din Legea cu privire la ANI, cu dreptul de a solicita efectuarea evaluării bunurilor şi respectiv completarea art. 5 aliniatul 4) din Legea nr 989/2002 cu prevederea care ar reglementa efectuarea evaluării obligatorii „la solicitarea Autorităţii Naţionale de Integritate”.

Potrivit autorilor, „conceptual, opţiunea propusă poate fi un mecanism real de identificare a valorii de piaţă a bunurilor declarate şi respectiv de control al averilor și intereselor prin excluderea practicilor de dobândire a bunurilor la prețuri derizorii/de la persoane care nu pot justifica proveniența. În prezent, cadrul juridic, care reglementează  activitate de evaluare – (activitate desfăşurată de întreprinderile de evaluare, care constă în estimarea valorii de piaţă sau a altei valori a obiectului evaluării) este constituit din Legea cu privire la activitatea de evaluare.

Proiectul actului normativ a fost elaborat ca urmare a carențelor depistate în procesul punerii în aplicare a Legii cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate și a Legii privind declararea averii și a intereselor personale, precum și ca urmare a unor analize ample a legilor citate, care au dedus unele incoerențe ce pot afecta eficiența mecanismelor instituite.

„Astfel, o analiză în acest sens efectuată de către ANI conchide că conform prevederilor legale, în declarație se indică valoarea contractuală a bunului, care adesea este diminuată semnificativ de către subiecţii declarării în raport cu valoarea reală sau de piață, iar unica pârghie legală a inspectorului de integritate de a constata aceste ilegalităţi şi ulterior atragerea la răspundere a subiecţilor declarării care vădit, cu rea-voinţă diminuează aceste valori, este prevederea din art. 32 aliniat (7) a Legii nr.132/2016, care presupune că „pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii”, care ar genera cheltuieli enorme din bugetul Autorităţii, luând în consideraţie numărul „contravenţilor” aproximativ 20% în coraport cu numărul total al subiecţilor declarării – 60.000 persoane”, se menționează în nota informativă.

Vă invităm să analizați toate propunerile făcute de către ANI și să veniți cu sugestii și recomandări.

Leave a Reply