Anticorupție și integritateUltimele stiri

ANI anunță concurs repetat pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate

By 20 iunie 2019 No Comments

ANI anunță concurs repetat pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate

Autoritatea Națională de Integritate anunță, începând cu data de 20 iunie 2019, concurs repetat pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate. Anunțul este făcut după ce, anterior, pentru cele 15 funcții vacante de inspector de integritate, doar 15 persoane și-au depus dosarul de participare. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs este 10 iulie. În prezent, Autoritatea Națională de Integritate are 37 de funcții vacante pentru inspectori de integritate.

Inspectorul are următoarele sarcini:

  • controlul averii și al intereselor personale;
  • controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și limitărilor;
  • promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei;
  • facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

De asemenea, candidatul trebuie să aibă întrunească mai multe condiții:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
c) are capacitatea de exerciţiu deplină;
d) are o reputaţie ireproşabilă;
e) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;
g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
h) cunoaşte limba de stat.

Totodată, acesta trebuie să întrunească și câteva condiții specifice. Să aibă integritate ireproşabilă, comunicare eficientă, capacităţi de acumulare şi prelucrare operativă a informaţiei, abilităţi de elaborare a versiunilor de investigaţie şi perfectare a documentelor procedurale, capacităţi de analiză  a datelor, faptelor/ evenimentelor, de expunere şi argumentare a concluziilor. O altă cerință ține de experienţă profesională. Candidatul trebuie să aibă en ultimii 4 ani de activitate a avut cel puţin 2 ani de experienţă de muncă în domeniul studiilor superioare deţinute.

Ce acte trebuie să conțină dosarul, vedeți aici.

Concursul pentru funcția de inspector de integritate se desfășoară în trei etape: proba scrisă, interviul și poligraful. Până atunci însă, ANI urmează să anexeze la dosarul depus: certificatele de integritate ale candidaților, cazierele de integritate solicitate de la Centrul Național Anticorupție, precum și rezultatele verificării Serviciului de Informații și Securitate.

Leave a Reply