Anticorupție și integritateUltimele stiri

ANI anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special inspector de integritate

By 11 martie 2020 No Comments

ANI anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special inspector de integritate

Autoritatea Națională de Integritate anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice cu statut special inspector de integritate, începând cu data de 10 martie 2020. Termenul limită de depunere a dosarelor este 10 aprilie 2020.

Inspectorul de integritate este responsabil de realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică,  prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii,  al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricţiilor și limitărilor. Printre sarcinile funcției se numără:

 1. controlul averii și al intereselor personale;
 2. controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
 3. promovarea conceptului de integritate ca instrument de prevenire a corupţiei;
 4. facilitarea procesului de declarare a averii şi intereselor personale prin activităţi de conştientizare şi consultare a organizațiilor publice și a subiecților declarării în domeniul de activitate.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
– are capacitatea de exerciţiu deplină;
– are o reputaţie ireproşabilă;
– nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
– nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;
– este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;
– cunoaşte limba de stat.

Persoanele interesate pot depune personal sau prin poşta electronică dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 1. formularul de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă sau alt act care atestă experiența de muncă;
 5. certificatul medical privind starea sănătății (forma medicală nr. 086/e perfectată după data anunțării concursului);
 6. cazierul judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii;
 7. declarație de integritate pe proprie răspundere, inclusiv cu referire la avere și interese personale, conform formularului aprobat prin Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;
 8. acord privind testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 9. declaraţia pe propria răspundere privind reputaţia ireproşabilă a candidatului, cu referire la faptul că:
  a) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară,  printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
  b) nu a fost constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al averilor, conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
  c) nu s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată;
 10. declaraţie privind faptul că nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic și nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
 11. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 12. declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu conducerea Autorității şi membrii comisiei de concurs;
 13. declaraţia de verificare a candidatului la funcţia de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008;
 14. chestionarul candidatului la funcţia publică de inspector de integritate potrivit Legii nr.271/18.12.2008.

Leave a Reply