Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Angajații din sectorul bugetar ar putea fi evaluați o dată la cinci ani

By 21 august 2020 No Comments

Angajații din sectorul bugetar ar putea fi evaluați o dată la cinci ani

Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Astfel, se propune reglementarea modului de evaluare sistemică și de reevaluare a funcțiilor în sectorul bugetar. Evaluarea funcțiilor se va realiza cel puțin o dată la cinci ani, de către Ministerul Finanțelor.

În scopul organizării echitabile și consecvente a procedurii de evaluare ministerul va institui un grup de lucru, format din experți/specialiști din autorități și instituții publice. Totodată, prin acest proiect se introduce o precizare referitoare la includerea în perioadele care oferă dreptul de stabilire a treptei de vechime în muncă a perioadelor în activitatea funcționarilor publici cu statut special, când acesta nu a lucrat efectiv, dar i s-a menținut funcția și salariul mediu.

De asemenea, vor fi incluse prevederi ce se referă la acordarea sporurilor. Astfel, pentru personalul din domeniul sănătății sporurile cu caracter specific se acordă pentru activitatea în condiții de risc major pentru sănătate ce ține de combaterea maladiilor contagioase și pentru cei antrenați nemijlocit în profilaxia și combaterea maladiilor HIV/SIDA, indiferent de postul pe care îl ocupă; pentru activitatea în instituții medico-sanitare în cadrul cărora activează clinici sau catedre universitare sau dacă activitatea implică condiții de stres.

Potrivit documentului, se vor acorda sporuri și personalului din domeniul asistenței sociale pentru activitatea de îngrijire și supraveghere permanentă în cadrul internatelor psiho-neurologice, azilurilor, centrelor de reabilitare etc.

Leave a Reply