Idei

Amendamente la proiectul Legii cu privire la avocatură

By 27 mai 2020 No Comments

Amendamente la proiectul Legii cu privire la avocatură

Se propun amendamente la proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (nr. 566 http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192) (număr unic 323/MJ/2020).

Astfel, se propune:

1. La art. I, din proiectul Legii privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, textul dintre paranteze „Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 126–127, art. 1001ˮ se substituie cu textul „republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582ˮ. (republicare ≠ publicarea)
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/646710;jsessionid=83C4ABD75B9679C039E93B957E3CAEF7?pn=opac%2FExpertSearch&q=author_sort%3A%22corj%2C+mihai%22
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Republicarea%20Codului%20de%20procedura%20civila%20al%20RM%2C%20indiscutabil%2C%20este%20oportuna%20si%20necesara%2C%20insa%20ea%20trebuie%20sa%20mai%20fie%20si%20una%20legala.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Momente%20ilegale%20la%20republicarea%20codrului%20de%20procedura%20civila.pdf

2. În tot cuprinsul art. I, subdiviziunile/subpunctele (cifrele) „ 1), 2), 3), 4) și 5) ˮ se substituie cu punctele „ 1., 2., 3., 4. și 5. ˮ. (tehnică legislativă)

3. La art. I, subpct. 3) din proiect, propunem următoarea redacție:

„ la articolul 35, alineatul (6) se completează, corespunzător, cu literele a1) și c1) – c3) cu următorul cuprins:
„a1) Comisia de contestare/contestație;”; și
„c1) Barourile avocaților;
c2) Centrul de Instruire a Avocaților;
c3) aparatul Centrului de Instruire a Avocaților;ˮ ˮ.
(Atenționăm asupra faptului că: includerea acestor entități (!) la alin. (6) este necesară și obligatorie, deoarece structurile respective sunt parte integrantă a Uniunii Avocaților. Așadar, Comisia de contestare este „supervizorul/supraveghetorulˮ Comisiei de licențiere; Baroul avocaților se constituie și funcționează numai în cadrul Uniunii Avocaților (art. 47); Centrul de Instruire a Avocaților este o structură distinctă a Uniunii Avocaților, iar în scopul asigurării independenței funcționale a acestuia, acesta se asigură cu un aparat administrativ-tehnic, distinct, condus de către un director.)

4. La art. I, subpct. 4) din proiect, propunem: substituirea textului „contencios administrativ în partea ce ţine de procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat.” cu textul: „ în Comisia de contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință.”.
(HCC nr. 18/2018)

5. Art. I, subpct. 5) din proiect:
– la alin. (1), art. 431 din proiect, sintagma „în termen de 2 zileˮ se substituie cu sintagma „în termen de cel mult 5 zileˮ;
– la alineatul (2), cifra „20ˮ se substituie cu cifra „30ˮ;
– la alin. (3), teza a doua „Hotărîrea Comisiei de contestație este definitivă.ˮ urmează a fi exclusă, deoarece este superfluu. Mai mult, a se vedea: dispozițiile alin. (4) și (6) din prezentul artcol.

Cu respect,
Mihai CORJ
avocat,
doctor în drept, conferențiar universitar,
Președintele AO Institutul de Creație Legislativă „LEX SCRIPTAˮ

Leave a Reply