Ultimele stiri

Agenția Servicii Publice va recepționa cererile de participare la mecanismul desemnării procentuale

By 28 decembrie 2018 No Comments

Agenția Servicii Publice va recepționa cererile de participare la mecanismul desemnării procentuale

Atribuțiile privind desemnarea procentuală și întocmirea listei beneficiarilor au trecut de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice (ASP). Legea prin care ASP devine instituția competentă de desemnarea procentuală a intrat în vigoare la 21 decembrie.

Conform noilor prevederi, lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va întocmi anual de ASP şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea.

Conform notei informative la proiectul de lege, modificările au fost efectuate reieșind din faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilitățile mecansmului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum și din considerentul că funcțiile Ministerului Justiției rezidă în elaborarea politicilor publice și nu în implementarea acestora.

În luna aprilie 2018, în contextul reformei inițiate de Guvern privind concentrarea serviciilor publice într-o singură instituție de stat în scopul facilitării prestării lor, ASP a preluat de la Ministerul Justiției competența de înregistrare a organizațiilor necomerciale.

Leave a Reply