InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Administrația Națională a Penitenciarelor propune ca dezvoltarea industriei penitenciare să fie inclusă în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

By 6 august 2019 No Comments

Administrația Națională a Penitenciarelor propune ca dezvoltarea industriei penitenciare să fie inclusă în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2019-2020

Urmare a solicitării expediate de Justice Moldova, Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a venit cu propunerea de a include, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, „elaborarea proiectului de act normativ în scopul creării industriei penitenciare în vederea resocializării prin muncă a tuturor persoanelor condamnate la pedepse penale privative de libertate”.

Potrivit ANP, în prezent, doar 9,59% din condamnații aflații în custodia statului au posibilitatea efectivă de a fi încadraţi la munci, iar restul persoanelor deţinute, din lipsa ofertelor de muncă, nu sunt implicaţi în procesul de reeducare la un nivel care să aducă beneficii în realizarea scopului pedepsei penale, fapt care implicit influențează asupra gradului mare de recidivă din ţară. În aşa fel, eficiența procesului de reeducare a condamnaților este foarte redusă, iar pedeapsa penală nu îşi atinge scopul urmărit. Or, munca condamnaților este considerată ca cel mai pozitiv element al procesului de reeducare, având un puternic efect corectiv într-un spirit umanist.

Instituția a prezentat care sunt cauzele acestei probleme:
– lipsa locurilor de muncă asigurată de către stat sau de către agenții economici;
– legislația execuțional-penală liberală care nu obligă deținut la munci (de exemplu; în Germania, toți deținuții sunt obligația să muncească, cu unele excepții);
– imposibilitatea utilizării propriei producții în activitatea curentă a penitenciarului;
– lipsa structurilor interne la nivelul instituțiilor penitenciare responsabile în exclusivitate de munca deținuților;
– plafonarea cuantumului remunerării și echivalarea acestui cuantum cu cel din sectorul real, în condițiile în care statut suportă toate cheltuielile de trai, asistență medicală, asistență socială, etc. a condamnatului.

ANP a venit și cu câteva soluții, cum ar fi:
– promovarea propunerilor de amendare a cadrului normativ în scopul creării industriei penitenciare;
– organizarea structurilor interne la nivelul fiecărei instituții penitenciare responsabile de munca condamnaților;
– utilizarea producției create în cadrul industriei penitenciare în conform necesităților instituțiilor penitenciare și instituirea posibilității de a vinde surplusul de producție;
– renunțarea la echivalarea cuantumului remunerării persoanelor private de libertate cu cel din sectorul real, în condițiile în care statut suportă toate cheltuielile de trai, asistență medicală, asistență socială etc.

Acțiunile ce se referă la justiție și combaterea corupției, le găsiți în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de către Cancelaria de Stat.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii.

Leave a Reply