Anticorupție și integritateInițiativeSistem judecătoresc

Activitatea Colegiului disciplinar. Câte cauze disciplinare au fost intentate în privința judecătorilor în 2018

By 26 februarie 2019 No Comments

Activitatea Colegiului disciplinar. Câte cauze disciplinare au fost intentate în privința judecătorilor în 2018

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Raportul de activitate al Colegiului disciplinar pentru 2018. Astfel, anul trecut au fost intentate 38 de cauze disciplinare în privința judecătorilor din diferite instanțe și una fiind restantă din anul 2017. Dintre acestea, au fost examinate doar 25 de cauze, 13 fiind lăsate restante pentru acest an.

Conform raportului, Plenul Colegiului disciplinar a examinat cauze disciplinare în care au fost imputate următoarele abateri disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor:
– încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției și neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necoresponzătoare a unei obligații de serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane -1 cauză disciplinară;
– încălcarea din motive imputabile judecătorului a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau a altor persoane;
– intervențiile ilegale sau exploatarea poziției de judecător în raport cu alte autorități, instituții sau fincționari, fie pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale altor persoane, fie în scopul obținerii de foloase necuvenite și alte fapte care aduc atingere onoarei sau probității profesioanele ori prestigiului justiției în așa măsură, încât se afectează încrederea în justiție, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în afara acestora, care, după gravitatea lor, nu pot fi calificate doar ca încălcări ale Codului de etică și conduita profesională a judecătorilor – 2 cauze disciplinare;
– încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției –1 cauză disciplinară;
– adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență gravă, au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice sau juridice, garantate de Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Republica Moldova este parte, și acțiunile judecătorului în procesul de înfăpturie a justiției care fac dovada incompetenței profesionale grave și evidente – 7 cauze disciplinare;
– încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției și încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile, interdicțiile și restricțiile de serviciu care îi privesc pe judecători – 1 cauză disciplinară;
– nerespectarea intenționată sau din neglijență gravă a îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul știe sau trebuia să știe că există una din circumstanțele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de declarații repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea examinării cauzei și adoptarea unei hotărâri judecătorești prin care, intenționat sau din neglijență gravă, au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale fizice și juridice, garantate de Constituția Republicii Moldova și de tratatele internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte – 1 cauză disciplinară;
– acțiunile în procesul de înfăptuire a justiției care fac dovada incompetenței profesionale grave și evidente și neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necoresponzătoare a unei obligații de serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă acestea au afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane – 1 cauză disciplinară;
– acțiunile judecătorului în procesul de înfăptuire a justiției care fac dovada incompetenței profesionale grave și evidente; încălcare, din motive imputabile judecătorului, a termenelor de îndeplinire a acțiunilor de procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a copiilor acestora participanților la proces, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane; încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției și neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere sau necorespozătoare a unei obligații de serviciu, fără o justificare rezonabilă, dacă aceasta a afectat în mod direct drepturile participanților la proces sau ale altor persoane – 3 cauze disciplinare.

Potrivit art. 6 al Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Colegiul disciplinar examinează cauzele disciplinare în privința judecătorilor și aplică sancțiuni disciplinare în cazul în care se constată comiterea abaterii disciplinare de către judecător.

Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate judecătorilor sunt:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) reducerea salariului;
d) eliberarea din funcția de judecător.

Conform art. 7 alin. (2) al Legii  cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, sancțiunile disciplinare se aplică proportional gravității abaterii disciplinare comise de judecător și de circumstanțele personale ale acestuia. Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei comise și de consecințele produse. Consecințele produse sunt evaluate având în vedere atât efectele asupra persoanelor implicate în procesul judiciar în cadrul căruia s-a comis fapta, cât și efectele asupra persoanelor implicate în procesul judiciar în cadrul căruia s-a comis fapta, cât și efectele asupra imaginii și prestigiului justiției.

În anul 2018, Plenul Colegiului disciplinar a pronunțat 4 hotărâri privind aplicarea sancțiunilor disciplinare:
-3 avertismente;
-1 eliberare din funcție.

Cum evaluați activitatea judecătorilor în 2018?

Leave a Reply