InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Acțiunile din domeniul mass-media, prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020

By 6 august 2019 No Comments

Acțiunile din domeniul mass-media, prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020

Cancelaria de Stat a inițiat consultările publice asupra Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020. Documentul conține mai multe acțiuni ce vizează domeniul mass-media.

Printre acestea se numără:
– modificarea legislației pentru a responsabiliza Consiliul Concurenței și persoanele din conducerea Consiliului; modificarea regulilor de depune a plângerilor la Consiliul Concurenței, inclusiv simplificarea formularului plângerii, pentru a facilita procedura de semnalare a cazurilor de concurență neloială sau înțelegeri de cartel;
– modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale astfel încât selectarea celor 5 (cinci) membri ai Consiliului Audiovizualului propuși de organizațiile societății civile să revină organizațiilor reprezentative ale societății civile din diferite domenii, în baza unor criterii clare și măsurabile, iar comisia parlamentară doar să ia act de aceste decizii, fără a le putea influența; Completarea legislației pentru responsabilizarea personală a membrilor CA pentru acțiuni vădit ilegale sau contrare interesului public în domeniul audiovizualului;
– examinarea legalității deciziei Consiliului Audiovizualului privind selectarea măsurătorului de audiență TV; modificarea legislației pentru a nu admite desfășurarea concursului de selectare a măsurătorului de audiență TV cu un singur participant; modificarea modalității de constituire a comisiei pentru desfășurarea concursului de selectare a măsurătorului de audiență TV; solicitarea asistenței europene pentru finanțarea în următorii 4-5 ani a activității unei companii credibile de măsurare a audiențelor TV pe piața mediatică din R. Moldova;
– modificarea legislației pentru a asigura selectarea transparentă și pe criterii de meritocrație a membrilor Consiliului de Supraveghere (CS) a IPNA Teleradio-Moldova, inclusiv includerea în procesul de selectare a organizațiilor neguvernamentale reprezentative din domeniu; solicitarea asistenței europene pentru finanțarea în următorii 4-5 ani a activității unei companii credibile de măsurare a audiențelor TV pe piața mediatică din R. Moldova;
– excluderea/diminuarea taxelor pentru accesul la informația de interes public în scopuri jurnalistice la Agenția de Servicii Publice;
– excluderea condițiilor discriminatorii din contractele de distribuire a publicațiilor periodice publice, impuse de Î.S. ”Poșta Moldovei”, și a practicilor abuzive din activitatea acestei întreprinderi de stat.

Acțiunile ce se referă la justiție și combaterea corupției, le găsiți în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de către Cancelaria de Stat.

Vă invităm să veniți cu propuneri și sugestii.

 

Leave a Reply