Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

By 6 ianuarie 2020 No Comments

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați până la data de 20 ianuarie 2020.

Conform anunțului, cerințele față de profesori titulari în materie de drept sunt:
– experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani;
– reputație ireproșabilă;
– lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal, care va conține:
– cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
– copia buletinului de identitate;
– curriculum vitae (CV);
– declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
– copia  carnetului de muncă;
– declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– scrisoare de motivație.

Declarația pe proprie răspundere, privind corespunderea copiilor documentelor prezentate cu cele originale, se depune doar în cazul expedierii dosarului prin poștă sau e-mail.

Leave a Reply