Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Termenul limită de depunere a dosarelor  pentru participare la concurs este 31 mai 2020.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2014 cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, condițiile de desfășurare a concursului sunt:

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept:
– experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani;
– reputație ireproșabilă;
– lipsa antecedentelor penale;

Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:
– cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
– copia buletinului de identitate;
– curriculum vitae (CV);
– declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
– copia  carnetului de muncă;
– declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– scrisoare de motivație.

 

Leave a Reply