Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

By 6 februarie 2020 No Comments

A fost prelungit concursul pentru selectarea profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați

Ministerul Justiției anunță prelungirea concursului public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați. Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este 29 februarie 2020.

Conform prevederilor din Legea cu privire la administratorii autorizați și Regulamentul Comisiei de selectare prin concurs public a profesorilor universitari în drept, în calitate de membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, condițiile de desfășurare a concursului sunt:
– experiență pedagogică de cel puţin 3 ani;
– reputație ireproșabilă;
– lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:
– cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
– copia buletinului de identitate;
– curriculum vitae (cv);
– declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
– copia carnetului de muncă;
– declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
– acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– scrisoare de motivație.

Declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail.

Leave a Reply